26 กรกฎาคม 2019 สู่แดนประหาร

ลูกสาวเยรูซาเล็มเอ๋ย อย่าร้องไห้เพื่อเราเลย

จงร้องไห้เพื่อตัวเองและลูก ๆ ของพวกเจ้าเถิด

ถอดความจาก ลูกา 23:28

Luke23-mobile-v28-29