เก็บเอาไว้ก่อน

8 กุมภาพันธ์ 2021

เพราะหากว่า พระเจ้ามิได้ทรง
ยกเว้นเหล่าทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาป
แต่ได้ทรงผลักพวกเขาลงนรก
และล่ามโซ่ไว้ในความมืดมิด
เพื่อรอวันพิพากษา
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:4