20 กุมภาพันธ์ 2019 เลือกให้ถูก

คนที่พยายาม เอาตัวรอด จะเสียชีวิต

แต่คนที่ยอมเสียชีวิต คนนั้นจะได้ชีวิตรอด

ถอดความจาก ลูกา 17:31-33

mobileluke17v31-33