ผู้ต่อต้านพระคริสต์

22 เมษายน 2021

ลูกที่รักทั้งหลาย นี่เป็นช่วงเวลาสุดท้าย
ก็อย่างที่เคยได้ยินมาว่า 
ผู้ต่อต้านพระคริสต์กำลังมา
บัดนี้ มีฝ่ายตรงข้ามพระคริสต์
ปรากฏตัวออกมาหลายคน
เพราะอย่างนี้ เราจึงรู้ว่า นี่เป็นช่วงเวลาสุดท้าย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:18

17 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

เจ้าทั้งหลายจะได้ข่าวเรื่องการต่อสู้ สงคราม การจลาจล

ก็อย่าตกใจไป  สิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นก่อน แต่วาระสุดท้ายยังไม่มาถึง

ถอดความจากลูกา 21:9

Mobile-Luke-21v9-11