ตัวปลอม ตัวจริง?

28 พฤษภาคม 2021

พี่น้องที่รัก อย่าเชื่อวิญญาณใด ๆ แต่ให้พิสูจน์ว่า
วิญญาณนั้นมาจากพระเจ้าหรือไม่
เพราะมีผู้เผยพระคำปลอมมากมายที่ออกมาในโลก
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:1