2 เมษายน 2019 กลับใจจริง

กระผมยอมให้ ทรัพย์สินที่มีอยู่กับคนจนครึ่งหนึ่ง

และหากกระผมเคยโกงใครมา ก็จะคืนให้เขาสี่เท่า

ถอดความจาก ลูกา 19:8

MobileLuke19v8

28 มีนาคม 2019 ปีนเลย..

เขาจึงวิ่งไป ปีนขึ้นต้นมะเดื่อ เพื่อว่าจะได้เห็นพระเยซูชัด ๆ

เวลาที่ พระองค์เสด็จผ่านตรงนั้น

ถอดความจากลูกา 19:3-4

MobileLuke19v-3-4

26 กันยายน 2017 วันแสนสุข

บุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะตามหา

และช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด

ถอดความจาก ลูกา 19:10

Luke19 1-5

Luke19 6-10