ลึกซึ้งสุด ๆ

17 กันยายน 2021

ข้ามีความเข้าใจลึกซึ้งในศาสนายิว
มากกว่าคนพวกเดียวกันที่อายุเท่ากัน
ข้ากระตือรือร้นสุดโต่ง
เพื่อความเชื่อของบรรพบุรุษ
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:14