5 กรกฎาคม 2018 ส่งออก

ทรงให้ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจพวกเขา

เพื่อไล่ผีและรักษาโรค

ถอดความจาก ลูกา 9:1

MobileLuke9-1-2