สรุปย่อสดุดี

ประชาชาติทั้งหลาย  

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

ถอดความจากสดุดี 117:1

18-Psalms-THAI บทสรุปย่อ สดุดี

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

24 กุมภาพันธ์ 2018 กำหนดไว้แล้ว

 ทุกวันคืน ที่พระเจ้าทรงกำหนดให้ฉันนั้น

ทรงบันทึกไว้ในสมุดของพระองค์ 

ก่อนที่วันนั้นจะก้าวเข้ามา

ถอดความจาก สดุดี   139:16

IMG_6862

15 กรกฎาคม 2017 สรรเสริญไม่หยุด

พระเจ้าข้า ขอสรรเสริญ เยินยอไท้

ทรงยิ่งใหญ่ เราประกาศ มิขาดพร่ำ

บอกถึงสิ่ง มหัศจรรย์ สรรถ้อยคำ

ที่ทรงทำ เสมอมา  เป็นอาจิณ 

จากสดุดี 75:1   พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับประชานิยม 

 

IMG_6804

 

7 พฤษภาคม 2017 คำทูลขอ

โอ พระเจ้าข้า   ขอทรงเป็นที่ยกย่องและเทิดทูน

เหนือฟ้าสวรรค์เถิด

ถอดความจาก สดุดี 108:5

IMG_6691

30 เมษายน 2017 ความรักมั่นคง

พระเจ้าข้า เรานึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์ 

เมื่อเราอยู่ในพระวิหารของพระองค์ 

ถอดความจาก สดุดี 48:9kla

6 สิงหาคม 2016 จะเหนื่อยเปล่าทำไม

หากพระเจ้าไม่ทรงป้องกันรักษาเมืองไว้ 

คนยามที่ยืนเฝ้าอยู่ก็เหนื่อยเปล่า

ถอดความจาก สดุดี 127: 1 

รูปนี้เอาให้ดูน่ารัก….

Apcd1-30

17 กรกฎาคม 2016 ขอยกยอพระเกียรติ

ข้าแต่องค์พระเจ้า  ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน 

ฉันจะยกยอพระเกียรติ  ฉันจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ 

ถอดความจาก สดุดี 25:1

25 มิถุนายน 2016

ฉันวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าตลอดไป

ถอดความจาก สดุดี 52:8

Screen-Shot-2016-06-24-at-9.05.18-PM

29 พฤษภาคม 2016

ความช่วยเหลือของเรามาจากพระนามของพระเจ้า 

ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก

ถอดความจาก สดุดี 124:8

24 เมษายน 2016 ถวายแด่พระเจ้า

ใครจะพรรณาพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า
หรือใครจะแสดงพระเกียรติของพระองค์อย่างครบถ้วนได้

ถอดความจาก สดุดี 106:2

17 เมษายน 2016 ถวายโมทนาพระคุณ

จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ประเสริฐยิ่ง

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรง ยืนยง ตลอดไป

ถอดความจากสดุดี 106:1