2 สิงหาคม 2018 ไม่เป็นมิตร

แต่เป็นเพราะพระองค์จะไปเยรูซาเล็ม

พวกเขาจึงไม่ต้อนรับพระองค์เลย

ถอดความจาก ลูกา 9:53
MobileLuke9-51-53

มีคาห์ 1-1

มีคาห์ 1:1-7
ใครจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า….. เป็นความหมายของชื่อมีคาห์
มีคาห์เป็นชาวเมืองโมเรเชท เขากล่าวคำของพระเจ้าถึงสามสมัย จากราชาโยธาม ราชาอาหัส และราชาเฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ทางใต้
สิ่งที่เขาเห็นนั้น เป็นสิ่งที่จะเกิดกับเมืองสะมาเรียซึ่งเป็นเมืองหลวงทางเหนือ
และสิ่งที่จะเกิดกับเมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางใต้

“คนทั่วโลก ขอจงฟัง สารพัดที่อยู่ในโลก จงฟังให้ดี
พระเจ้า ทรงกล่าวโทษท่านจากพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์…
ดูซิ พระเจ้าเสด็จออมาจากพระวิหารของพระองค์
และทรงเหยีบย่ำที่สูงของแผ่นดินโลก

ภูเขาจะละลายใต้พระองค์
หุบเขาจะถูกแยกออกเหมือนกับขี้ผึ้งที่อยู่หน้าไฟอันร้อนแรง
มันละลาย และถูกเทออกมาเหมือนน้ำไหลตามทางลาดชัน

เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ก็เพราะยาโคบได้ทรยศ

เพราะบาปของวงศ์วานอิสราเอล
ที่ว่าทรยศนั้น ก็มาจากไหนเล่า ไม่ใช่จากสะมาเรียหรือ?
เพราะบาปของวงศ์วานยูดาห์
ที่ว่าบาปนั้น ก็มาจากไหนเล่า ไม่ใช่จากเยรูซาเล็มหรือ?

ดังนั้นเราจะทำให้เมืองสะมาเรีย กลายเป็นกองสิ่งปรักหักพังในที่โล่ง
ให้มันกลายเป็นที่ทำสวนองุ่น

เราจะเทหินที่สร้างเมืองนั้นลงในหุบเขา ทำให้เห็นรากฐานของเมือง
รูปเคารพในเมืองจะถูกทุบแตกหักให้หมด
เครื่องถวายในเมืองจะถูกไฟเผา
คนจะทิ้งรูปเคารพทั้งหลายไปเสีย
นี่เป็นเพราะเมืองนั้น ซื้อรูปเคารพด้วยเงินค่าจ้างโสเภณี
มันก็จะกลับกลายไปเป็นค่าจ้างโสเภณี

อ่านข้อความนี้ เรารู้สึกกลัว  พระเจ้าทรงให้คนทั้งโลกได้เห็นว่า พระองค์กำลังจะจัดการคนของพระองค์ ที่ละทิ้งพระองค์ไปหารูปเคารพ     พระองค์จะทรงเหยียบย่ำเมืองทั้งสองคือ สะมาเรีย   และเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่ถูกยกสูงขึ้น   …. พระองค์จะทรงเหยี่ยบย่ำ ทำลายทุกแห่งหนที่มนุษย์ยกให้สูงขึ้นเพื่อบูชารูปเคารพ

เมื่อพระเจ้าทรงกล่าวถึงยาโคบ… พระองค์ทรงหมายถึงอาณาจักรทางเหนือ  ส่วนยูดาห์นั้น ก็หมายความถึงอาณาจักรทางใต้

การทำลายสะมาเรียนั้น เป็นการทำลายแบบไม่ให้เมืองเกิดขึ้นอีก …. ให้กลายเป็นที่ปลูกสวนองุ่นไปเสีย

นี่เป็นเพราะเมืองนั้น ซื้อรูปเคารพด้วยเงินค่าจ้างโสเภณี     มันก็จะกลับกลายไปเป็นค่าจ้างโสเภณี    เป็นเพราะการบูชารูปเคารพเหล่านั้น มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง  ดังนั้น เมื่ออัสซีเรียมาตีพวกเขา   อัสซีเรียก็จะลอกวิธีการไหว้รูปเคารพเหล่านี้ให้วิหารของพวกเขาด้วยเช่นกัน

อาโมส 4-1

อาโมส 4:1-5

 

แม่วัวแห่งบาชานนั้นก็คือ  ผู้หญิงชั้นสูงในอิสราเอลที่ร่ำรวย  พวกเธอจะทำตามใจตัวเอง  แต่งตัวสวยงดงาม  ไม่มีเรื่องใดในโลกจะสำคัญมากไปกว่า ความสนุกสนานส่วนตัว  และผู้หญิงเหล่านี้ก็กดขี่คนอื่น   ลองคิดดูซิ  เธออาบน้ำนม ในขณะที่เด็ก ๆ ตาดำ ๆ มากมายไม่มีนมจะดื่ม

คนเหล่านี้คิดว่าจะไม่เกิดอะไรร้ายแรงขึ้นกับตัวเอง

แต่พระเจ้าทรงกล่าวว่า พวกเขาจะถูกศัตรูมาลากไปด้วยขอ

จะต้องไปอยู่ในที่ ๆ พวกเขาไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้ยิน

 

พระเจ้าทรงกล่าวกับพวกเขาผ่านอาโมสว่า ให้มาทำผิดบาปให้มากขึ้นเสียเลย  ทำพิธีทางศาสนาที่คิดว่าจะทำให้ตัวเองดูดี   เป็นที่นับถือของคนอื่น ….

นี่คือสภาพสังคมของอิสราเอลก่อนหน้าที่จะถูกอัสซีเรียโจมตี

พวกเขาร้ายจริง ๆ

 

อาโมส 3-2

อาโมส 3:9-16

วังป้อมในอัชโดด เป็นเมืองตัวแทนของฟิลิสเตียทางใต้ บรรดาวังป้อมในอัชโดดและอียิปต์ต้องเข้ามาดูในสะมาเรีย ว่าพวกเขาทำอะไรกันอยู่ พวกเขาทารุณคนยาก มีการโจรกรรม ไม่ทำสิ่งที่ยุติธรรม ดังนั้น ศัตรูจะมาล้อมสะมาเรีย และมันจะไม่เป็นเมืองกันชนให้กับฟิลิสเตียและอียิปต์อีกต่อไป พวกเขาจะถูกศัตรูจัดการจนแทบไม่เหลือชาวเมืองที่จะอยู่ดูแลแผ่นดินอีกเลย … (เพื่อน ๆ กลับไปดูแผนที่ได้ที่นี่ครับ  อียิปต์ตกแผนที่ไป  อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้)

อาโมสเรียกพระเจ้าผู้เป็นจอมทัพ แสดงถึงความยิ่งใหญ่ และอำนาจทางการทหารที่พระองค์สามารถจะทำสิ่งใด ต่อประเทศใดก็ได้…. และบาปใหญ่ยิ่งของสะมาเรียหรือคนอิสราเอลทางเหนือนั้น ก็คือ การสร้างศาสนาจอมปลอม กับการสร้างความมั่งคั่งให้ตนเองบนความยากจนของผู้ือื่น