13 กันยายน 2017 สิ่งที่จำเป็น

พระเจ้าของข้า จะประทานสิ่งจำเป็นทุกอย่างแก่ท่าน

จากความมั่งคั่งของพระองค์

ในพระเยซูคริสต์ 

ถอดความจาก ฟีลิปปี 4:20

php-4-18-20-Daily2017_9_13re