20 พฤศจิกายน 2018 หลังจาก 18 ปี

หญิงคนนี้ เป็นลูกสาวอับราฮัม ถูกมารผูกมัดมา 18 ปีแล้ว

ไม่ควรที่จะปลดปล่อยเธอในวันสะบาโตรึ?

ถอดความจาก ลูกา 13:16

Mobile-Luke-13-14-16

19 พฤศจิกายน 2018 ตัวตรง

ทรงวางพระหัตถ์ทั้งสองลงบนตัวเธอ

น่าอัศจรรย์จริง  เธอยืดตัวตรงได้ทันที

“สรรเสริญพระเจ้า”

ถอดความจาก ลูกา 13:13

 
Mobile-Luke-13-10-13