วันกับปีที่เท่ากัน

9 มีนาคม 2021

แต่เพื่อนที่รักของข้า 
อย่าลืมความจริงที่ว่า
สำหรับพระผู้เป็นเจ้าแล้ว
หนึ่งวันก็เหมือนพันปี
และพันปีก็เหมือนหนึ่งวัน
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:8