4 มิถุนายน 2018 ร้อยเท่า!

แต่มีบางเมล็ดที่ตกลงบนดินดี ทำให้งอกขึ้นมา

แล้วเกิดผลมากกว่าที่หว่านไป 100 เท่า

ถอดความจากลูกา 8:6-8

Luke-8-6-8