อธิษฐานเผื่อต่อไป

28 พฤษภาคม 2020

1THESSA-1-2-re

 

อ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเธสะโลนิกาได้ที่นี่

http://bubee.net/wp-content/uploads/2016/01/11×11-Acts-17.pdf

เราขอบพระคุณพระเจ้า เพราะท่านทุกคนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราอธิษฐาน ก็เอ่ยถึงท่านเสมอ ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 1:2

ที่เมืองเธสะโลนิกา ท่านเปาโลไปประกาศ หลายคนกลับมาเชื่อ แต่ก็มีเรื่องวุ่นวาย เพราะยิวพยายามจัดการกับท่านเปาโล (อ่านกิจการ 17:1-9) พระเจ้าทรงให้ เกิดผล ท่านเปาโล และเพื่อนร่วมงานของท่าน อธิษฐานเผื่อ ขอบพระคุณเพราะพวกเขา ไม่หยุดหย่อน นี่เป็นต้นแบบการทำงาน รับใช้ รับใช้แล้ว ก็ยังอธิษฐานเผื่อต่อไป เราทำเองไม่ได้หมดทุกอย่าง ต้องขอ กำลังจากพระเจ้าจริง ๆ