1 กรกฎาคม 2019 ในสวน

จงลุกขึ้นอธิษฐาน เพื่อเจ้าจะไม่ตกในการล่อลวง

ถอดความจากลูกา 22:46

MobileLuke22-v-45-46