23 ตุลาคม 2019 เชื่อ+ทำ

อับราฮัม บิดาของพวกเขา

ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนชอบธรรมจากการกระทำ

ถอดความจาก ยากอบ 2:21

James-2mobilev20-21

ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM

 

30 มกราคม 2019 อย่าลืมคนอื่น

ตอนที่เจ้ามีชีวิตอยู่ เจ้าได้ของดีเพื่อตัวเอง

ลาซารัสได้แต่สิ่งเลว ๆ

ถอดความจาก ลูกา 16:25

mobile-Luke16v25