5 มีนาคม 2017ผู้ที่รอคอยพระเจ้า

เพื่อน ๆ ครับ  เวลาเราอ่อนแรง  และเรากลับมาหาพระเจ้า เราร้องเพลง เราอ่านพระคำของพระองค์ จะช่วยให้เรามีกำลังในการสู้ชีวิตต่อไปด้วยพลังของพระองค์   มาร้องเพลงนี้กัน  เชื่อ และปล่อยให้มันซึมเข้าไปในชีวิตของเรา

Photo by Frank Wouters via Flickr and Creative Commons

ผู้ที่รอคอยพระเจ้า จะรับกำลัง    เปรียบดังอินทรีเจ้าแห่งนภากว้าง

กางปีกโผบินสูงขึ้นไป     บินไปไกลบินไปอย่างเสรี

เขาจะมีกำลัง  พลังดังคนหนุ่ม  เขาจะเดินไปไกลและวิ่งอย่างลม

เดินเท่าใดไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย    ไกลเท่าใดไม่รู้จักอ่อนแรง

เพลงแต่งจากอิสยาห์ โดย สนทนี  2000  ร้องโดย ศิริพรรณ  2010

เยเรมีย์ 49-3 หายนะของเอโดม

เยเรมีย์ 49:14-22

ข้าได้ยินข่าวสารจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
มีทูตคนหนึ่งถูกส่งไปยังประเทศต่าง ๆ
“จงรวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกัน และมาต่อต้านเมืองนั้น
ลุกขึ้นทำสงคราม!

 เพราะดูเถิด เราจะทำให้เจ้าเล็กน้อยท่ามกลางประชาชาติ
เป็นที่ดูหมิ่นในหมู่มนุษยชาติ
ความสยดสยองที่เจ้าสร้างขึ้นนั้นได้มาลวงเจ้า
และยังมีความเย่อหยิ่งในใจของเจ้าอีก
เจ้าผู้อาศัยท่ามกลางซอกตามภูเขา
แม้เจ้าจะอยู่สูงราวกับนกอินทรี เราจะนำเจ้าลงมาจากที่นั่น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เอโดมจะกลายเป็นความสยดสยอง
ทุกคนที่ผ่านไปจะหวาดหวั่นและเยาะหยันกับหายนะที่เกิดขึ้น
ก็เหมือนกับตอนที่โสโดม และโกโมราห์และเมืองใกล้เคียงถูกทำลาย
จะไม่มีใครอาศัยในนั้น  แม้พักชั่วคราวก็ยังไม่มีใครไปพัก

ดูเถิด เราจะทำให้พวกเขาหนีไปจากมันอย่างรวดเร็ว
เหมือนกับสิงโตจากป่าลุ่มน้ำจอร์แดนกระโจนหาทุ่งเขียวสด
และเราจะแต่งตั้งคนที่เราเลือกให้ปกครองเหนือมัน
เพราะว่า มีใครเหมือนอย่างเรา?
ใครจะมาเรียกเรา?
มีผู้เลี้ยงคนไหนบ้างที่จะยืนอยู่ต่อหน้าเราได้?
ดังนั้น จงฟังแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงทำเพื่อต่อต้านเอโดม
และเป้าหมายที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาเพื่อต่อต้านคนที่อาศัยในเทมาน

ตัวเล็กที่สุดในฝูงยังต้องถูกลากไป
ดังนั้นคอกสัตว์ของพวกเขาก็จะต้องกลัวลานกับหายนะของตนเอง

เมื่อเขาล้มลง แผ่นดินโลกจะสั่นสะเทือน
เสียงร้องของพวกเขาได้ยินไปถึงทะเลแดง
ดูเถิด   จะมีผู้หนึ่งบินขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว เหมือนนกอินทรี และกางปีกของเขาออกสู้โบสราห์
ในวันนั้น จิตใจของนักรบผู้กล้าแห่งเอโดม
จะกลายเป็นเหมือนใจของหญิงที่กำลังเจ็บครรภ์เพื่อคลอดบุตร

 

15 เมษายน 2013

แต่คนที่รอคอยพระเจ้าจะรับกำลังใหม่

พวกเขาจะก้าวขึ้นมาพร้อมกับปีกดั่งอินทรี

พวกเขาจะวิ่ง และไม่อ่อนแรง

พวกเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยเพลียแรง

อิสยาห์ 40:31

อิสยาห์ 40-5

อิสยาห์ 40:25-31

เจ้าจะเปรียบเรากับใคร เราเหมือนใครหรือ? องค์ผู้บริสุทธิ์ตรัส  จงเงยหน้ามองดูที่สูง  ใครล่ะ  ใครสร้างสิ่งเหล่านี้มา?
พระองค์ผู้ทรงนำดวงดาวออกมาตามจำนวน และเรียกชื่อของมัน  ด้วยความยิ่งใหญ่แห่งอำนาจของพระองค์  และเพราะพระองค์ทรงพลังเข้มแข็ง จึงไม่มีดาวดวงใดขาดไปเลย

“โอ ยาโคบ เหตุใดเจ้าจึงกล่าวว่า…  โอ อิสราเอล เหตุใดเจ้าจึงพูดว่า… ..หนทางของข้าพเจ้าซ่อนไว้จากพระเจ้า  และพระเจ้าไม่ทรงสนพระทัยในสิทธิของข้าพเจ้า..? “

เจ้าไม่เคยรู้เลยหรือ?  เจ้าไม่เคยได้ยินหรือ?   ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์  ทรงเป็นพระผู้สร้างจนที่สุดปลายแผ่นดินโลก  พระองค์ไม่ทรงอ่อนเพลียหรือเหนื่อยล้า   ความเข้าใจของพระองค์นั้นเกินที่จะหยั่งรู้ได้

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

PHOTO BY SCOTT BOURNE

พระองค์ประทานกำลังให้กับคนที่อ่อนเพลีย  และคนที่ไม่มีพลัง พระองค์ก็ทรงเพิ่มกำลังให้
แม้ว่าเด็กหนุ่มสาวจะอ่อนเพลียและเหน็ดเหนื่อย  แม้เด็กหนุ่มจะล้มลงด้วยความล้า  แต่คนที่รอคอยพระเจ้าจะรับกำลังใหม่  พวกเขาจะก้าวขึ้นมาพร้อมกับปีกดั่งอินทรี  พวกเขาจะวิ่ง และไม่อ่อนแรง  พวกเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยเพลียแรง