สรุปย่อ อิสยาห์ ตอน 2

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม
เราจับมือเจ้า และปกป้องเจ้า
เราให้เจ้าเป็นพันธสัญญาแก่มนุษยชาติ
เป็นความสว่างแก่ประชาชาติ

ถอดความจากอิสยาห์ 42:6

22-23-Isaiah-Thai

 

บทสรุปย่อ อิสยาห์ ตอน 2

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

สรุปย่ออิสยาห์ ตอน 1

 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “มา เรามาตกลงกัน

แม้บาปของเจ้าเป็นสีแดงเข้ม ก็จะขาวสะอาดเหมือนหิมะ”

ถุอดความจาก อิสยาห์ 1:18

22-23-Isaiah-Thai

 บทสรุปย่อ อิสยาห์ ตอน1

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

 

 

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

5 มิถุนายน 2016 งามนัก

เพลงนี้บอกว่า

เท้าของผู้ที่นำข่าวดีมา 

ก็งามนักบนภูเขา 

ถอดความจาก อิสยาห์ 52:7

https://www.youtube.com/watch?v=sWrZyBsNcQY&list=PLLK0WBbQ8H3R-FfK10GYpx1BDJ9mt-_Gw

อิสยาห์ 66-4 สัญลักษณ์แห่งพระสิริ

อิสยาห์ 66:18-24

เพราะเรารู้จักที่พวกเขาทำ รู้ทุกสิ่งที่พวกเขาคิด
และก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรวบรวมประชาชาติทั้งหมด ชนทุกภาษา  และเขาจะมา
จะเห็นพระสิริของเรา  และเราจะวางสัญลักษณ์หนึ่งไว้ท่ามกลางพวกเขา

คิดว่า สัญลักษณ์นี้ น่าจะเป็นไม้กางเขน

และจากพวกเขาเราจะส่งคนที่มีชีวิตรอดไปยังประชาชาติต่าง ๆ   ไปยังทารชิช  พูล และลูท
คนที่โก่งคันธนู ไปยังทูบาลและยาวาน รวมถึงแผ่นดินชายทะเลที่อยู่ไกลออกไป
ถึงเหล่าคนที่ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของเรา ไม่เคยเห็นพระสิริของเรา

พระเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะส่งคนของพระองค์ไปบอกถึงชื่อเสียง และพระสิริของพระองค์กับคนในโลกอีกมากมาย

และเขาจะประกาศพระสิริของเราท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
และเขาจะนำพี่น้องของเจ้าจากประชาชาติทั้งหลายมาเป็นดั่งเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้า
พาหนะของเขาคือม้า  รถรบ  เกวียน ล่อและอูฐโหนกเดียว
uut2
พวกเขามุ่งหน้ามายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราที่เยรูซาเล็ม  พระเจ้าตรัส
เป็นเหมือนอิสราเอลได้นำเครื่องถวายธัญบูชาในภาชนะที่สะอาดมายังพระนิเวศของพระเจ้า
และเราก็จะใช้บางคนในพวกเขาให้เป็นปุโรหิตและเลวี … พระเจ้าตรัส

“ท้องฟ้าใหม่และโลกใหม่ที่เราสร้างจะดำรงอยู่ต่อหน้าเราฉันใด
ลูกหลานของเจ้าและชื่อของเจ้าก็จะดำรงอยู่ฉันนั้น
จากเดือนต่อเดือน สัปดาห์ต่อสัปดาห์ เนื้อหนังทั้งหลายจะเข้ามานมัสการต่อหน้าเรา … พระเจ้าทรงประกาศ

พระเจ้าจะทรงรักษาคนของพระองค์ไว้ แม้จะมีสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญเกิดขึ้น จะมีเวลาที่คนนมัสการพระเจ้าตลอดเวลาในเยรูซาเล็มใหม่

“และพวกเขาจะออกไป และมองเห็นศพของคนที่ดื้อดึงต่อเรา
เพราะว่า หนอนที่กินเขาจะไม่ตาย

isa_66_24
ไฟก็จะไม่ดับและเขาจะเป็นที่น่าเกลียดชังต่อมนุษย์ทั้งปวง”

อิสยาห์ 66-3 รถรบไฟ

อิสยาห์ 66: 12- 17

พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถอะ เราจะนำความสันติสุขมาให้เธอราวกับแม่น้ำ
และศักดิ์ศรีของประชาชาติเหมือนกับธารน้ำที่กำลังไหล
และเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดู  เธอจะอุ้มเจ้าไว้ที่บั้นเอว   และเขย่าตัวขึ้นลงตรงเข่าของเธอ
เราจะปลอบใจเจ้าเหมือนกับคนที่แม่ของเขาปลอบใจ   เจ้าจะได้รับการปลอบใจในเยรูซาเล็ม

เจ้าจะได้เห็น และใจของเจ้าจะยินดี

กระดูกของเจ้าจะเบิกบานเหมือนกับหญ้า
และพระกรของพระเจ้าจะอยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์
และพระองค์จะทรงแสดงพระพิโรธต่อศัตรูของพระองค์

เยรูซาเล็มใหม่จะเลี้ยงดูคนของพระเจ้า เหมือนกับแม่ที่ปลอบลูกและดูแลลูก   คนของพระเจ้าจะมีความยินดีที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนอนาคตของเขา หน้ามือเป็นหลังมือ  แต่พระเจ้ายังคงพิโรธต่อศัตรูของพระองค์ และพระองค์จะทรงจัดการกับพวกเขา

 

เพราะดูเถิด พระเจ้าจะเสด็จมาพร้อมกับไฟ และรถรบของพระองค์มารวดเร็วราวกับพายุหมุน
เพื่อแสดงให้เห็นพระพิโรธอย่างยิ่งของพระองค์ และพระองค์จะทรงขนาบเขาด้วยเปลวเพลิง
เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาด้วยไฟ ด้วยพระแสงของพระองค์เหนือคนทั้งหลาย
พระองค์จะทรงประหารคนจำนวนมากมาย

ChairotOfFi

คนที่ทำพิธีชำระตัวและทำตัวให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้เข้าไปในสวน
ติดตามผู้หนึ่งท่ามกลางเขา  กินเนื้อหมู สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน และเนื้อหนู  พวกเขาจะถึงที่สิ้นสุด สูญสิ้นไปด้วยกัน

พระเจ้าทรงประกาศ

อิสยาห์ 66-2 รื้อฟื้นเยรูซาเล็ม

อิสยาห์ 66:7-11

“ก่อนที่เธอจะปวดท้องคลอด  ก็คลอดลูกออกมาเสียแล้ว
ก่อนที่เธอจะเจ็บปวด  เธอก็ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่ง

อิสยาห์กำลังมองภาพของศิโยนที่จะกลับมาคืนสู่สภาพดีอย่างรวดเร็ว
ดูเหมือนว่า ลูกชายผู้นี้ คือชนอิสราเอลทั้งชาติ

ใครเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้บ้าง?
ใครเคยเห็นเรื่องอย่างนี้?
แผ่นดินจะเกิดขึ้นได้ในวันเดียวหรือ?
ประชาชาติหนึ่งจะเกิดขึ้นมาได้ในครู่เดียวหรือ?
ทันทีที่ศิโยนปวดท้องคลอด  เธอก็คลอดบุตรทั้งหลายของเธอ

mandbaby

แล้วเราจะนำมาถึงจุดที่จะคลอด แต่ไม่ช่วยให้คลอดออกมาหรือ?”  พระเจ้าตรัส
เรา ผู้เป็นต้นเหตุให้คลอด จะปิดครรภ์หรือ?”  พระเจ้าของเจ้าตรัส

อิสราเอลจะกลับคืนสูสภาพดีอย่างไม่ต้องทุกข์ทรมาน หรือยากลำบากเลย นี่ต้องเป็นการอัศจรรย์จากพระเจ้า  และมันจะเกิดขึ้นเมื่อการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

“จงยินดีกับเยรูซาเล็ม และยินดีไปกับเธอ  เจ้าทุกคนที่รักเธอ
จงยินดีกับเธออย่างชื่นบาน เจ้าทุกคนที่ไว้ทุกข์ให้เธอ
เพื่อว่าเจ้าจะได้รับการดูดนมอย่างพึงใจ  จากอกที่ให้การปลอบใจ
เพื่อว่าเจ้าจะได้ดูดดื่มให้หมดด้วยความปลาบปลื้มจากความมั่งคั่งอันมากล้นของเธอ”

อิสราเอลสามารถดูแลคนของเธอได้   เมืองจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอาศัยต้องการ   คนที่วางใจพระเจ้าจะได้รับพลังมาจากเยรูซาเลมนี่เอง

 

อิสยาห์ 66-1 คนถ่อมฟกช้ำ กับคนอีกแบบ

อิสยาห์ 66:1-6

ดังนั้นพระเจ้าตรัสว่า “สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นที่วางเท้าของเรา
แล้วบ้านที่เจ้าจะสร้างให้เรานั่น มันอะไรกันเล่า? และที่พักของเรามันคืออะไรหรือ?
ทุกสิ่งนี้ เป็นผลงานของมือเราทั้งสิ้น เป็นเพราะเรา มันจึงเกิดขึ้นมา  พระเจ้าประกาศ

พระเจ้าทรงเตือนคนของพระองค์ว่า  สิ่งที่สำคัญคือ พระองค์
ไม่ใช่วิหารที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อพระองค์
แต่คนเรามักจะชื่นชมกับความงามทางสถาปัตกรรม  การตกแต่ง มากกว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ 

ที่วางพระบาทของพระเจ้าสวยมากภาพถ่ายของคุณบาบารา โจนส์
ที่วางพระบาทของพระเจ้าสวยมาก
ภาพถ่ายของคุณบาบารา โจนส์

แต่คนที่เราจะมองก็คือ คนที่ใจถ่อมและจิตใจฟกช้ำ และตัวสั่นกับคำของเรา

“คนที่สังหารวัวก็เหมือนคนที่ฆ่ามนุษย์
คนที่ถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาก็เหมือนคนที่หักคอหมา
คนที่นำเครื่องธัญบูชามาก็เหมือนกับคนที่ถวายเลือดหมู
คนที่ถวายเครื่องบูชาแห่งความทรงจำด้วยกำยาน ก็เหมือนกับคนที่อวยพรให้กับรูปเคารพ

พวกเขาเลือกทางของตัวเอง และจิตวิญญาณของเขาชื่นชมในความน่าสะอิดสะเอียนเหล่านั้น

คนที่พึ่งพาการถวายเครื่องบูชาแบบพิธีกรรมต่าง ๆ  การเอาใจใส่ในรายละเอียดของพิธีกรรม
ทำให้ดูขลัง อลังการ เหล่านั้น เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสะอิดสะเอียน
แต่คนเราคิดไม่ถึงว่า พระเจ้าไม่ได้ทรงต้องการสิ่งเหล่านี้   พระองค์ทรงปรารถนาคนที่ใจถ่อมและฟกช้ำ
รู้ว่าตนไม่สมควรที่จะได้รับพระพร เพราะได้ทำบาปต่อพระองค์ คนที่จนมุมและยอมพระองค์แม้ไม่ถูกใจตนเอง

เราจะเลือกวิธีการจัดการกับเขาอย่างรุนแรง และให้พวกเขาเกิดความกลัวลาน
เพราะเมื่อเราเรียก ไม่มีใครตอบ เมื่อเราพูด ไม่มีใครฟัง
แต่กลับทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของเรา และเลือกสิ่งที่เราไม่ยินดีด้วย “

ฟังคำของพระเจ้า เหล่าคนที่ตัวสั่นต่อคำของพระองค์
“พี่น้องของเจ้าที่เกลียดเจ้า และไล่เจ้าออกไปเพราะนามของเราได้กล่าวกันว่า
“ขอให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติ เพื่อว่าเราจะได้เห็นความยินดีของเจ้า”
แต่พวกเขานั่นแหละจะต้องอับอาย  “

เสียงลุกฮือเกิดขึ้นในเมือง!  เสียงจากพระวิหาร!
พระสุรเสียงของพระเจ้า พระองค์กำลังแก้แค้นศัตรูของพระองค์

อิสยาห์ 65-3 ฟ้าใหม่ แผ่นดินใหม่

อิสยาห์ 65:17-25

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะสร้างฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่ ให้กับมนุษย์ที่เคยทำบาปผิด เพื่อให้เขาได้มีความชอบธรรม ไม่มีชีวิตอย่างเดิมอีกต่อไป ข้อความจากนี้ต่อไป  อิสยาห์กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง ในระหว่างการที่พระเจ้าจะทรงครอบครองหนึ่งพันปี


ดูเถิด เราสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่  จะไม่มีการจดจำถึงสิ่งเก่าก่อนอีกต่อไป จะไม่มีการคิดถึงมัน
แต่จงยินดีและชื่นชมในสิ่งที่เราสร้างตลอดไป

เพราะดูเถิด เราสร้างเยรูซาเล็มให้เป็นความยินดี  และคนของนครนั้นเพื่อจะมีความชื่นชม

เราจะยินดีในนครเยรูซาเล็ม  ชื่นชมในคนของเรา  ไม่มีการได้ยินเสียงร้องไห้ และเสียงร้องแห่งความทุกข์อีกต่อไป

พระเจ้าเองจะทรงยินดีในสิ่งใหม่ที่พระองค์ทรงสร้างนั้น 

จะไม่มีเด็กทารกอายุสองสามวันในเมืองนั้นอีกต่อไป จะไม่มีคนแก่ที่ไม่ตายตามกำหนด

เพราะคนหนุ่มจะมีอายุถึงหนึ่งร้อยปีจึงจะตาย และคนบาปที่มีอายุหนึ่งร้อยปีจะเป็นที่แช่งสาป

ช่วงชีวิตของคนเราจะยาวขึ้น ไม่เหมือนสมัยนี้ !

เขาจะสร้างบ้านและอาศัยในนั้น  เขาจะปลูกสวนองุ่นและกินผลของมัน

เขาจะไม่สร้างโดยให้คนอื่นเข้าไปอยู่  เขาจะไม่ปลูกเพื่อให้คนอื่นกิน
อายุของต้นไม้จะเป็นเหมือนอายุของคนของเรา
และผู้ที่เราเลือกนั้นจะได้ชื่นชมกับผลงานจากน้ำมือของเขาเอง
เขาจะไม่ทำงานโดยไร้ผล หรือเกิดลูกหลานเพื่อความวิบัติ
เพราะเขาจะเป็นลูกหลานแห่งพระพรของพระเจ้า และลูกหลานที่จะตามมาด้วย

ดูนะ  มนุษย์ยังจะทำงาน และมีความชื่นชมในผลงานด้วย  โห… การงานในสมัยนั้นจะเป็นอย่างไร  อยากรู้จริง!feed together

ก่อนที่เขาจะเรียก เราก็ตอบแล้ว ขณะที่เขาเพียงพูดถึงเราก็ได้ยิน
สุนัขป่ากับลูกแกะจะกินหญ้าเคียงข้างกัน   สิงโตจะกินฟางเหมือนกับวัว
และฝุ่นดินจะเป็นอาหารของงู   พวกมันจะไม่ทำร้ายใครไม่ทำลายใครในภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา”

พระเจ้าตรัสดังนั้น

อิสยาห์ 65-2 ความแตกต่างคนสองแบบ

อิสยาห์65:8 -13

พระเจ้าตรัสว่า “ก็เหมือนกับที่ยังมีน้ำองุ่นเหลืออยู่ในพวงองุ่น  และเขากล่าวว่า ..อย่าทำลายมันเลย เพราะยังมีพระพรอยู่ในนั้นบ้าง” ดังนั้น เราก็จะทำเพื่อเห็นแก่ผู้รับใช้ของเรา และจะไม่ทำลายมันหมด
เราจะนำลูกหลานของยาโคบและของยูดาออกมา พวกเขาจะได้ครอบครองภูเขาของเรา คนที่เราเลือกจะได้ครอบครองแผ่นดินเหล่านั้น  และผู้รับใช้ของเราก็จะอาศัยที่นั่น

ชาโรนจะเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเลี้ยงฝูงแกะ และหุบเขาแห่งอาโคร์ก็จะเป็นที่พักของพวกมัน  สำหรับประชากรที่แสวงหาเรา

แม้ว่าพระเจ้าจะทรงทำลายคนชั่วร้าย แต่ยังมีคนของพระองค์ที่ซื่อสัตย์  … พระองค์จะไม่ทรงทำลายเขา   ประชาชาติอิสราเอลทั้งหมด เป็นเหมือนผู้รับใช้ของพระองค์ก็จริง  แต่ไม่ใช่ทุกคนทีเป็นผู้รับใช้    คนที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์แท้จริง คือคนที่เชื่อวางใจในพระสัญญาของพระองค์  และเชื่อฟังพันธสัญญานั้น  

เขาเหล่านี้จะได้อยู่ในแผ่นดินอันเป็นที่ปรารถนาautumn

 

แต่เจ้าผู้ละทิ้งพระเจ้า ผู้ลืมภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา  ผู้ที่กางโต๊ะให้กับการดูดวง  และเติมเหล้าองุ่นผสมเพื่อสังเวยให้กับเจ้าแห่งเคราะห์กรรมเหล่านั้น

คมดาบคืออนาคตของเจ้า  และเจ้าทั้งหมดจะถูกล้างสังหาร เพราะว่า เมื่อเราเรียก เจ้าไม่ตอบ เมื่อเราตรัสเจ้าไม่ฟัง  แต่กลับทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของเรา และเลือกสิ่งที่เราไม่พอใจ”

ดังนั้น พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะอิ่ม แต่เจ้าจะหิวโหย  ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะได้ดื่ม แต่เจ้าจะกระหาย  ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะยินดี แต่เจ้าจะต้องอับอาย

ดูเถิดผู้รับใช้ของเราจะร้องเพลงด้วยความชื่นบานจากใจ แต่เจ้าจะร้องออกมาจากใจที่เจ็บปวดรวดร้าว จะคร่ำครวญ จิตวิญญาณแตกสลาย

เจ้าจะทิ้งชื่อไว้เพื่อให้เขาสาปแช่ง และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสังหารเจ้า แต่สำหรับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์  พระองค์จะทรงเรียกเขาด้วยชื่ออื่น    เพื่อว่าคนที่ขอพรในแผ่นดินนั้น จะขอพรจากพระเจ้าแห่งความจริง

คนที่ให้คำปฏิญาณในแผ่นดิน ก็จะให้คำปฏิญาณโดยพระเจ้าแห่งความจริง  เพราะความทุกข์ยากเก่าก่อนจะถูกลืม และถูกซ่อนจากสายตาของเรา”

พระเจ้าทรงให้เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ติดตามพระองค์กับคนที่ไปตามทางของตัวเองอย่างชัดเจน!

อิสยาห์ 65-1 บทลงโทษคนดื้อ

อิสยาห์ 65:1-7

เราพร้อมที่จะให้คนที่ไม่เคยถามหาเรา ได้พบเรา
เราพร้อมที่จะให้คนที่ไม่เคยแสวงหาเรา ได้พบเรา
เรากล่าวว่า “เราอยู่ที่นี่ เราอยู่นี่” กับประชาชาติที่ไม่ได้เรียกตามชื่อของเรา
พระเจ้าทรงพร้อมที่จะเมตตาต่อประชาชาติที่ไม่เคยรู้จักพระองค์มาก่อนเลย
ต่อชาติที่พระองค์ไม่ได้ทรงเลือกเป็นพิเศษอย่างอิสราเอล

the lord's hand

เรายื่นมือของเราออกทั้งวันต่อเหล่าคนที่ดื้อดึง
คนที่เดินไปในทางที่ไม่ดี เดินตามความเห็นของตนเองเท่านั้น
คนที่พยายามยั่วให้เราโกรธไม่หยุดหย่อน
พระเจ้าไม่ได้ซ่อนพระพักตร์จากอิสราเอลเลย
พวกเขาจำเป็นต้องหันมาตามพระองค์แต่ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น
พวกเขายั่วยุพระเจ้าจากการกราบไหว้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา

พวกเขาถวายเครื่องบูชาในสวน และถวายเครื่องบูชาแก่อิฐ ชอบไปนั่งอยู่ในถ้ำเก็บศพ
และใช้เวลาตอนกลางคืนในที่ลึกลับ กินเนื้อหมู และต้มเนื้อสกปรกในหม้อ
เขากล่าวว่า “ออกไปให้ห่างข้า เพราะข้าบริสุทธิ์เกินไปสำหรับเจ้า”

พวกเขาไม่ได้สนใจทางของพระเจ้า แต่ตั้งหลักเกณฑ์ของตนขึ้นมา
แถมยังคิดว่า สิ่งที่ตัวเองทำนั่นแหละทำให้ตนบริสุทธิ์สะอาด 
ทั้ง ๆ ที่ความบริสุทธิ์ที่เขาคิดคือสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเจ้าเป็นอย่างมาก

คนเหล่านี้เป็นเหมือนควันออกมาจากจมูกของข้า เป็นไฟที่เผาไหม้ตลอดวัน
ดูเถิด มันเขียนไว้ต่อหน้าเราว่า
“เราจะไม่นิ่งเฉย แต่เราจะตอบสนอง เราจะตอบสนองให้สาสม
ตอบสนองทั้งบาปของเจ้าและของบรรพบุรุษเจ้า “ พระเจ้าตรัส
เพราะว่า พวกเขาได้ถวายเครื่องบูชาบนเนินเขา
ดูหมิ่นเราบนเนินเขาเหล่านั้น เราจะตอบสนองเขาอย่างเต็มที่เพราะการกระทำของเขาตั้งแต่เดิมนั้น”
การแก้คืนของพระเจ้าเกิดขึ้นแน่นอน พระองค์ตรัสไว้

อิสยาห์ 64-2 คำอ้อนวอนของอิสยาห์

อิสยาห์ 64:7-12

แต่บัดนี้  ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเรา
เราเป็นเพียงดิน  พระองค์ทรงเป็นช่างปั้น  เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
ขอพระองค์อย่าทรงโกรธเกรี้ยวกับเราเลย พระเจ้าข้า
ขออย่าทรงจำบาปของเราตลอดไป
ขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรดู  เราทั้งหลายเป็นคนของพระองค์

Dinnเรายอมให้พระองค์ปั้นเราไหม?

นครบริสุทธิ์ของพระองค์กลายเป็นที่ร้างเปล่ากันดาร
ศิโยนกลายเป็นถิ่นร้าง  เยรูซาเลมถูกคนละทิ้งไป
บ้านที่บริสุทธิ์สวยงามของเรา
บ้านที่พ่อของเราอาศัยและสรรเสริญพระองค์ก็ถูกไฟเผาไหม้เสียสิ้น
และสถานที่ดี ๆ ของเรากลายเป็นซากปรักหักพัง
พระองค์จะทรงเมินพระองค์จากสิ่งเหล่านี้หรือ พระเจ้าข้า?
พระองค์จะทรงเงียบเฉยและทรงทำให้เราทุกข์ยากแสนสาหัสอย่างนั้นหรือ?

สภาพของอิสราเอลนั้นเลวร้ายมาก  นครที่เคยมีคนมากมายกลับกลายเป็นที่ร้างเปล่า
น่าอาย น่ากลัว น่าสยองยิ่งนัก  ศัตรูได้มาทำลายเมืองและปล้นทั้งทรัพย์สมบัติและผู้คนไป…
อิสยาห์ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ถึงแม้พระองค์จะไม่ทรงมองพวกเขาเลยก็ตาม

อิสยาห์ 64-1 เราต้องการพระองค์มาก

อิสยาห์ 64:1-6

โอ ข้าปรารถนาให้พระองค์ฉีกสวรรค์ออกและเสด็จลงมา เพื่อเหล่าภูเขาจะได้สั่นสะเทือนเมื่อพระองค์เสด็จ
เหมือนกับไฟที่ลุกอยู่ในป่า ไฟที่ทำให้น้ำเดือด เพื่อทำให้ศัตรูของพระองค์ได้รู้จักพระนามของพระองค์
และเพื่อประชาชาติจะตัวสั่นเมื่อเผชิญพระพักตร์พระองค์
เมื่อพระองค์ทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราไม่ได้คาดฝัน
พระองค์เสด็จลงมา  บรรดาภูเขาก็สั่นไหวสะเทือนลั่นต่อพระพักตร์พระองค์

kaosateun

ภาพจากhttp://www.gns.cri.nz

อิสยาห์ทูลขอให้พระเจ้าปรากฏพระองค์อีกครั้งแก่อิสราเอล  เพราะตอนนี้พวกเขาต้องการพระองค์ยิ่งนัก

เพียงแต่พระเจ้าปรากฏพระองค์  และทรงทำสิ่งอัศจรรย์เพื่อพวกเขา  ทุกอย่างจะดีขึ้น  อิสยาห์ขอร้องพระเจ้าอย่าทรงนิ่งเฉยต่อพวกเขาเลย

ตั้งแต่อดีต ไม่มีใครได้ยิน หรือได้เอาใจใส่  ไม่มีใครเห็นองค์พระเจ้าอย่างพระองค์
พระองค์ผู้กระทำราชกิจให้แก่คนที่รอ คอยพระองค์
พระองค์ทรงพบคนที่ทำสิ่งชอบธรรมอย่างชื่นบาน
คนที่คอยระลึกถึงพระองค์ ทางของพระองค์

ดูเถิด พระองค์ทรงโกรธ และเราก็ทำบาป  เราอยู่ในบาปของเรานานมาก  และเราจะรอดไหมนี่?
เราทั้งหมดกลายเป็นคนไม่สะอาด สิ่งดีที่เราทำก็เหมือนกับเสื้อผ้าสกปรก
เราค่อย ๆ จางหายไปเหมือนใบไม้ และความผิดของเราก็หอบเราไปเหมือนลม

อิสยาห์สงสัยว่า จากที่พวกเขาทำบาปมานาน  เขายังจะมีโอกาสอีกครั้งไหม? พระเจ้าจะทรงให้โอกาสอีกไหม  มีแต่พระองค์เท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาได้?

อิสยาห์ 63-3 ทำไมพระเจ้าทรงทิ้งเรา?

อิสยาห์ 63:15-19

อธิษฐานขอพระเมตตา
ขอพระเจ้าทรงมองลงมาจากสวรรค์จากที่ประทับอันงดงามของพระองค์  และโปรดดูเรา
ความกระตือรือร้นและฤทธานุภาพมหันต์ของพระองค์อยู่ที่ไหน?
พระองค์เจ้าข้า ดูเหมือนว่า น้ำพระทัยและความสงสารของพระองค์หายไปจากข้าพเจ้า

แม้อิสยาห์จะรู้ว่า พระเจ้าทรงเมตตา  แต่เขาไม่เห็นอะไรในคนอิสราเอลที่ทำให้เห็นถึงพระเมตตานั้น 

ที่ค่ายเอาชวิทซ์ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง คนยิวจะรู้สึกเหมือนกับพระคำตอนนี้มากที่สุด ว่าไหม?
ที่ค่ายเอาชวิทซ์ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง คนยิวจะรู้สึกเหมือนกับพระคำตอนนี้มากที่สุด ว่าไหม?

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเรา แม้อับราฮัมไม่รู้จักเรา และอิสราเอลไม่ยอมรับเรา
แต่พระองค์ พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา  พระนามของพระองค์คือพระผู้ไถ่

อิสยาห์อธิษฐานบอกพระเจ้าว่า พระองค์ทรงเป็นพระบิดา  บิดาก็ต้องสงสารเห็นใจลูกมิใช่หรือ   เขาทูลต่อพระองค์เพื่อให้พระองค์ทรงช่วยอิสราเอล

ข้าแต่พระเจ้า เหตุใดพระองค์จึงทรงทำให้เราหลงเจิ่นไปจากทางของพระองค์
และทำให้ใจของเราแข็งจนเราไม่เกรงกลัวพระองค์
ขอพระองค์ทรงกลับมาเพื่อเห็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์
บรรดาชนเผ่าอันเป็นมรดกของพระองค์เหล่าคนผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ครอบครองชั่วขณะหนึ่ง
และศัตรูของเราได้เหยียบย่ำพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์

เราแปลกใจว่า เหตุใดอิสยาห์ถึงพูดราวกับว่า พระเจ้าทรงเป็นต้นเหตุของบาปทั้งปวง  เขาตัดพ้อพระเจ้าหรือเปล่า  เขาได้ทูลขอให้พระองค์กลับมาช่วยเพื่อเห็นแก่เขา  …. แทนที่คนของพระองค์จะครอบครองพระวิหาร  แต่ศัตรูกลับเหยียบย่ำพระวิหารของพระองค์เป็นเวลานาน

เราทั้งหลายเป็นอย่างคนที่พระองค์ไม่เคยครอบครอง เป็นเหมือนคนที่พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกด้วยพระนามของพระองค์!

 อิสยาห์กำลังทูลขอพระเจ้าทรงช่วย  ช่วยให้คนอิสราเอลได้กลับมาเป็นคนขอพระองค์ อย่าให้เป็นเหมือนคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระองค์ 

อิสยาห์ 63-2 ย้อนกลับไปในอดีต

อิสยาห์ 63:7-14

ข้าจะบอกถึงรายการความรักของพระเจ้า
ราชกิจที่ทำให้เราต้องสรรเสริญพระองค์
สิ่งทั้งปวงที่พระองค์ประทานแก่เราและความดีอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อเหล่าอิสราเอล
พระองค์ประทานให้เราตามพระทัยเมตตาของพระองค์  ตามความรักมั่นคงที่มีมากล้นเหลือ

เพราะพระองค์ตรัสว่า “ จริง ๆ แล้ว เขาเป็นคนของเรา  ลูกหลานที่จะไม่ทรยศต่อเรา  และพระองค์จึงทรงมาเป็นพระผู้ช่วยของเขา

พระองค์ทรงเดือดร้อน เมื่อพวกเขาเดือดร้อน  และทูตสวรรค์ที่อยู่ต่อพระพักตร์ก็มาช่วยเขาให้รอด
พระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักและความสงสาร พระองค์ทรงยกเขาขึ้น และพาเขาไปตลอดเวลาที่ผ่านมาในอดีต

แต่พวกเขากลับดื้อดึงต่อพระองค์  และทำให้พระวิญญาณของพระองค์เสียพระทัย
ดังนั้น พระองค์จึงกลับกลายเป็นศัตรูของเขา  ทรงสู้ต่อต้านเขา

แล้วพระองค์ทรงระลึกถึงวันก่อนเก่าตั้งแต่สมัยโมเสสและประชาชนของพระองค์

moses
พระองค์ผู้ทรงนำเขาออกมาจากทะเล และทรงเลี้ยงดูพวกเขาดั่งเลี้ยงดูฝูงสัตว์อยู่ที่ไหน?
พระองค์ผู้ประทานพระวิญญาณให้อยู่ท่ามกลางเขา
ผู้ทรงให้ฤทธิ์เดชตระการแห่งพระหัตถ์ไปอยู่ที่แขนขวาของโมเสส ผู้ทรงแยกน้ำต่อหน้าพวกเขา
และกระทำให้พระนามของพระองค์เป็นพระนามนิรันดร์
ผู้ทรงนำพวกเขาผ่านเข้าไปในที่ลึก  พระองค์ทรงอยู่ที่ไหน?

พวกเขาไม่ได้ล้มลง เหมือนอย่างม้าในทะเลทราย
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทำให้เขาพักผ่อนเหมือนกับฝูงสัตว์ที่เดินลงไปในหุบเขา
พระองค์ทรงนำคนของพระองค์ เพื่อให้พระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่ตระการ?

อิสยาห์ 63-1

ถอดความจากอิสยาห์ 63:1-6

“ใครนะที่มาจากเอโดม สวมเสื้อสีแดงเข้มจากโบสราห์ พระองค์นั้นช่างงามสง่าในเครื่องแต่งองค์  ดำเนินมาด้วยความยิ่งใหญ่แห่งพระกำลัง ?   “คือเราเอง เราคือผู้ที่สามารถช่วยให้รอดพ้นได้  เรากล่าวด้วยความชอบธรรม”

เหตุใดเครื่องทรงของพระองค์จึงเป็นสีแดง และฉลองพระองค์เป็นเหมือนคนที่ไปย่ำบ่อองุ่นมา?

isa_63_3

 

 

“ใช่.. เราไปย่ำบ่อองุ่นคนเดียว  ไม่มีใครจากหมู่ประชาชนไปกับเรา  เราย่ำมันด้วยความโกรธ  เราเหยียบย่ำเค้นมันด้วยความพิโรธ   เลือดของพวกเขากระเซ็นสาดมาบนเสื้อของเรา และทำให้เครื่องทรงทั้งหมดเป็นรอยด่าง”

เพราะวันแห่งการแก้แค้นนั้นอยู่ในใจของเรา และปีของการไถ่ของเรานั้นมาถึงแล้ว

เรามองดู แต่ไม่มีใครมาช่วย  เราตกใจ ไม่น่าเชื่อ เพราะไม่มีใครอุ้มชูไว้ ไม่มีใครอาสา

ดังนั้นเราจึงต้องนำความรอดมาด้วยแขนของเราเอง ความโกรธของเราชูเราไว้  เราเหยียบย่ำเหล่าชนชาติทั้งหลายด้วยความโกรธ  และเราได้เทเลือดของเขาลงบนแผ่นดิน!

อิสยาห์ 62-2 เมืองที่ไม่ถูกทิ้ง

อิสยาห์ 62:6-12

โอเยรูซาเล็ม  เราได้จัดเหล่าคนเฝ้ายามไว้บนกำแพงของเจ้า
ทั้งวันและทั้งคืน พวกเขาจะไม่นิ่งอยู่
เจ้าผู้ทำให้พระเจ้าระลึกถึงไม่หยุด จะไม่ยอมหยุดพัก
และไม่ยอมให้พระเจ้าทรงพักจนกว่าพระองค์จะทรงสถาปนาเยรูซาเล็ม
และทำให้นครนี้เป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลก

หน้าที่ในการอธิษฐานนั้นเป็นของพวกเรา   พระเจ้าทรงจัดเราไว้เป็นคนยาม  คนยามต้องรู้ว่า เขาจะเฝ้าระวังอะไร และจากนั้นเขาต้องทำอะไร    พวกเรารู้แล้วยังว่า … ในฐานะเป็นคนยาม ต้องทำอะไรบ้าง 

YamWall
พระเจ้าทรงปฏิญาณด้วยพระหัตถ์ขวา ด้วยพระกรที่เข้มแข็ง
“เราจะไม่ให้ธัญพืชเป็นอาหารแก่ศัตรูของเจ้าอีกต่อไป
และคนต่างชาติจะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นที่เป็นหยาดเหงื่อของเจ้าอีกต่อไป
คนที่ทำงานจะได้กิน และสรรเสริญพระเจ้า
คนที่รวมรวมจะได้ดื่มในสถานที่บริสุทธิ์ของเรา”

จงเดินออกมาจากประตู  ออกมาจากประตูและเตรียมทางให้กับประชาชน
สร้างซิ สร้างหนทางและเก็บก้อนหินออกไป
ตั้งเสาสัญญาณให้คนได้เห็น
ดูเถิด   พระเจ้าได้ประกาศไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก
กล่าวกับลูกสาวแห่งศิโยนว่า
ดูเถิด ความรอดของเจ้ามาแล้ว
ดูซิ รางวัลก็อยู่กับพระองค์  การตอบแทนนั้นอยู่หน้าพระพักตร์ของพระองค์
พวกเขาจะถูกเรียกว่า คนบริสุทธิ์ ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่
และเจ้าจะถูกเรียกว่า หามาได้  เมืองที่ไม่ถูกทอดทิ้ง