14 มีนาคม 2019 อูฐกับรูเข็ม

มนุษย์ช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้

แต่ไม่มีสิ่งใดยากเกินที่พระเจ้าจะทรงทำ

ถอดความจาก ลูกา 18:27

LukeMobile18v24-27re