สาส์นจากราชาฮีราม ๒-๒

2  พงศาวดาร 2:11-18

ราชาฮีรามแห่งเมืองไทระทรงยินดีกับราชาซาโลมอนยิ่งนัก  ด้วยลายพระหัตถ์ทรงตอบกลับมาว่า
“พระเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์จริง ๆ   พระองค์จึงทรงทำให้ท่านเป็นพระราชาเหนือพวกเขา

สาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าแห่งอิสราเอล
พระองค์ผู้ทรงสร้างท้องฟ้า และสวรรค์ รวมไปถึงแผ่นดินโลกนี้
พระองค์ผู้ได้ประทานโอรสที่เต็มด้วยความเข้าใจ สติปัญญา  และเฉลียวฉลาดแก่ราชาดาวิด
เป็นโอรสผู้จะทรงสร้างพระวิหารถวายพระองค์
และสร้างราชวังเพื่ออาณาจักรของพระองค์ “

ช่างเป็นจดหมายที่น่าประหลาดยิ่ง   ราชาฮีรามเป็นชาวต่างชาติที่ยกย่องพระเจ้าอย่างสูง   ทรงรู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ใด น่าอัศจรรย์จริง!

“ข้าพเจ้าได้ส่งช่างฝีมือคนหนึ่งมาให้  เขาชื่อหุราม  เป็นยอดช่าง  เขาเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของข้าพเจ้าเอง
บิดาเป็นคนชาวไทระ  แต่มารดาเป็นเผ่าดาน
หุรามผู้นี้  ชำนาญทั้งเรื่องทองคำ  เงิน  ทองเหลือง  เหล็ก หิน และไม้   ยังไม่พอ  เขายังเก่งเรื่องผ้าและการแกะสลักด้วย เขาสามารถทำทุกอย่างตามที่ออกแบบมา”

ภาพของอนุสาวรีย์ที่ฝังพระศพของราชาฮีราม จาก gutenberg

โอโห… จะหาคนอย่างนี้ในโลกช่างยากเหลือ   ในสมัยนี้ เราจะมีช่างทอง  ช่างเงิน ฯลฯ   แต่สารพัดช่างแบบนี้หายากจริง ๆ
“เขาจะทำงานกับช่างของท่าน ซึ่งเป็นช่างฝีมือของราชาดาวิด…

ส่วนข้าวสาลี  และเสบียงอื่น ๆ ที่ท่านกล่าวมานั้น ขอส่งไปให้คนที่จะทำงานรับใช้ท่านโดยตรง  และพวกเขาจะตัดไม้เท่าที่ท่านต้องการ จากเลบานอน  ส่งทางน้ำมาให้ผ่านเมืองจอปปา (ยัฟฟา)  เพื่อว่าจะได้ขนต่อไปยังเยรูซาเล็มโดยง่าย”

พอได้สาส์นตอบจากราชาฮีรามเช่นนี้

ราชาซาโลมอนก็ทรงดำเนินการต่อ  ด้วยการทำสำมะโนครัวคนต่างด้าวในแผ่นดิน  พบว่า มีอยู่  153,600 คน  ดังนั้นจึงแบ่งพวกเขาให้ทำงานขนของ สกัดหิน  และเป็นคนคุมงาน

 

 

สาส์นจากราชาซาโลมอน ๒-๑

2 พงศาวดาร 1:18-2:10

หลังจากนั้นมา ราชาซาโลมอนก็ยังได้สะสมรถม้า  และม้า รวมถึงพลรบอีกมากมาย ทั้งเอาไว้ขายต่อ และ เก็บกระจายไปตามหัวเมืองต่าง ๆ  และในเยรูซาเล็ม  มีทองคำมากมายในเมืองเยรูซาเล็ม  มีสนสีดาร์กลาดเกลื่อน  เรียกได้ว่า เป็นยุคที่รุ่งเรืองมากจริง ๆ

สิ่งก่อสร้างสองอย่างที่ราชาซาโลมอนจะทรงสร้างคือ ราชวัง และพระวิหาร โดยมีคนแบกหาม  70,000  คน   ช่างสกัดหิน 80,000 คน  และคนคุมงานอีก 3,600  คน  ใช้จำนวนมหาศาล

แต่.. การทำงานสร้างพระวิหารนี้ ต้องการช่างฝีมือเก่ง ๆ  คนอิสราเอลเอง ไม่ได้เก่งในการก่อสร้างและการตกแต่ง   แต่มีคนทางเหนือ คนชาวเมืองไทระ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ฝีมือ ทำงานด้านโลหะต่าง ๆ

ดังนั้น ราชาซาโลมอนจึงส่งสาส์นไปหากษัตริย์ฮีราม

กษัตริย์ฮีรามแห่งเมืองไทระ  มีน้ำใจดีต่อราชาดาวิดมาโดยตลอดเคยส่งวัสดุก่อสร้างมาให้ราชาดาวิดเพื่อสร้างวัง  ซึ่งแน่นอนราชาดาวิดก็ได้จ่ายค่าตอบแทนไปอย่างงดงามเช่นกัน

ราชาซาโลมอนส่งสาส์นไปหาราชาฮีราม

“ข้าแต่พระราชาฮีรามแห่งไทระ  ข้าพเจ้าซาโลมอน โอรสของราชาดาวิด ขอส่งความเคารพและความปรารถนาดีมาถวาย……

ด้วยข้าพเจ้ากำลังจะสร้างพระวิหารเพื่อพระนามของพระเจ้าของข้าพเจ้า  …. พระวิหารนี้มีเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าทุกเช้าเย็น ทุกวันสะบาโต และเทศกาลอื่น ๆ….

พระวิหารที่จะสร้างนี้ยิ่งใหญ่ เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือพระอื่นใดทั้งหมด  แต่ใครเล่าจะสามารถสร้างที่ประทับสำหรับพระเจ้าองค์นี้  เพราะฟ้าสวรรค์ จักรวาลยังไม่อาจรองรับพระองค์ได้   ข้าพเจ้าเป็นใครที่จะสร้างพระวิหารเพื่อพระองค์  ข้าพเจ้าคงสร้างได้แต่พระวิหารเพื่อเป็นที่บูชาพระองค์

ขอพระราชาแห่งไทระ โปรดส่งช่างฝีมือด้านทอง เงิน ทองเหลือง เหล็ก งานผ้า การทอผ้า ย้อมผ้า  ช่างแกะสลัก เพื่อทำงานกับช่างชาวอิสราเอลที่ราชบิดาของข้าพเจ้าเตรียมไว้

ขอโปรดส่งซุงไม้สนสีดาร์ ไม่สนอื่น ๆ และไม้ประดู่จากเลบานอนมาด้วย   คนของท่านเก่งในการตัดไม้  ข้าพเจ้าจะส่งคนไปทำงานกับคนของท่าน เพื่อจะได้ซุงพอเพียงทันเวลา

ข้าพเจ้าจะส่งข้าวสาลีตำ 4,400  กิโลลิตร  ข้าวบาร์เลย์ 4,400 กิโลลิตร   เหล้าองุ่น 440 กิโลลิตร  น้ำมันมะกอก 440 กิโลลิตรสำหรับคนงานเลื่อยซุงของท่าน  ….”

ราชาซาโลมอนยังทรงเขียนลายละเอียดอีกหลายอย่างเพื่อว่า  คนของราชาฮีรามจะได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์

แล้วราชาฮีรามจะทรงทำให้อย่างที่ราชาซาโลมอนขอหรือไม่