เยเรมีย์ 40-1 การเลือกของเยเรมีย์

เยเรมีย์ 40:1-6

พระดำรัสของพระเจ้ามายังเยเรมีย์หลังจากที่เนบู-ซาระดานซึ่งเป็นผู้บัญชากองทหารรักษาพระองค์
ยอมให้เขาออกมาจากรามาห์ ตอนที่เขาตรวนเขาด้วยโซ่
พร้อมกับเหล่าเชลยจากนครเยรูซาเล็ม และยูดาห์ ที่ถูกพามายังบาบิโลน

ผู้บัญชากองทหารรักษาพระองค์ นำเยเรมีย์เข้ามาและกล่าวว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านได้ทรงประกาศความหายนะให้กับที่นี้
พระองค์ทรงให้มันเกิดขึ้นจริง และพระองค์ทรงทำอย่างที่ตรัสไว้่
ทั้งนี้เป็นเพราะพวกท่านได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และไม่ได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์
สิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นกับพวกท่าน
บัดนี้ ดูเถอะ  ข้าจะปล่อยไม่ตรวนมือท่านไว้อีกต่อไป
หากท่านคิดว่าควรจะไปบาบิโลนกับข้า  ก็ไปได้
และข้าจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
แต่หากท่านเห็นว่าเป็นการผิดที่จะไปบาบิโลน
ก็ไ่ม่ต้องมา
ขอให้ท่านมองแผ่นดินตรงหน้าท่าน
ให้ท่านไปในที่ ๆ ท่านเห็นสมควรว่าดีและถูกต้อง
หากท่านจะอยู่ที่นี่  ก็ขอให้กลับไปหาเกดาลิยาห์ลูกชายอาหิคัมลูกชายชาฟาน
ราชาแห่งบาบิโลนได้แต่ตั้งท่านนี้ให้เป็นผู้ปกครองเมืองต่าง ๆ ในแผ่นดินยูดาห์
ขอให้ท่านไปอยู่กับเขาท่ามกลางประชาชนที่เหลือ
หรือว่า ท่านจะไปไหนก็ได้ตามใจท่าน

 

แล้วผู้บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์ก็ได้ให้เสบียงอาหาร และของกำนัลแก่เยเรมีย์
จากนั้น เยเรมีย์จึงกลับไปหาเกดาลิยาห์ลูกชายอาหิคัมที่มิสปาห์
เยเรมีย์พักอยู่ท่ามกลางประชาชนที่เหลืออยู่บนแผ่นดิน