อิสยาห์ 22-2

อิสยาห์ 22;15-19

 

แล้วองค์พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสว่า “มา  จงไปหาเชบนา เจ้ากรมวัง บอกเขาว่า  เจ้ามาทำอะไรที่นี้  ใครอนุญาตให้เจ้าทำถ้ำเก็บศพสำหรับตัวเองบนที่สูง และยังสกัดที่อยู่ให้ตัวเจ้าเองในศิลา  ?

เชบนา   แม้จะมีตำแหน่งสูง  แต่สิ่งที่เขาทำนั้น ไม่มีใครอนุญาต เขาทำโดยพลการ  สร้างบ้านที่ดูดีให้ตัวเองอยู่ สร้างที่ฝังศพให้ตัวเอง การมีที่เก็บศพแบบนี้ เป็นการแสดงว่า เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่   มันคล้ายกับการสร้างอนุสาวรีย์ให้ตัวเอง   และนักโบราณคดีก็ได้พบว่ามีที่เก็บศพซึ่งสร้างโดยเจ้ากรมวังผู้หนึ่ง อยู่บนเขามะกอกเทศด้วย    เหมือนกับว่าเขาจะตายอย่างมีศักดิ์ศรี  เขาสนใจเรื่องเหล่านี้ ในขณะที่คนเมืองเยรูซาเล็มยังไม่รู้เลยว่า ตัวเองจะอยู่รอดหรือไม่ ….

ระวังตัวให้ดี  พระเจ้าจะทรงเหวี่ยงเจ้าออกไปอย่างรุนแรง  เจ้าคนที่เข้มแข็งเอ๋ย  พระเจ้าจะทรงจับเจ้าแน่น และเหวี่ยงเจ้าไปรอบ ๆ  เขวี้ยงเจ้าออกไปเหมือนลูกบอลยังแผ่นดินกว้างใหญ่     เจ้าจะตายที่นั่น   เหลือไว้แต่รถรบคันงามของเจ้า    เจ้าผู้สร้างความอับอายให้เจ้านายของเจ้า

ภาพจาก www.biblecartoons.co.uk
ภาพจาก www.biblecartoons.co.uk

 

เราจะถอดเจ้าออกจากหน้าที่ เจ้าจะถูกลากลงมาจากสำนักของเจ้า

แม้ว่าเชบนาผู้นี้เตรียมอะไรให้ตัวเองอย่างสูงสักดิ์  แต่พระเจ้าจะให้เขาตายในแผ่นดินอื่น  เขาจะถูกจับไป และตายอย่างไร้เกียรติ   ในสายตาของอิสยาห์แล้ว  คนที่พยายามสร้างเกียรติยศให้ตนเอง ไม่สมควรที่จะได้เกียรตินั้นเลย