23 ตุลาคม 2019 เชื่อ+ทำ

อับราฮัม บิดาของพวกเขา

ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนชอบธรรมจากการกระทำ

ถอดความจาก ยากอบ 2:21

James-2mobilev20-21