เยเรมีย์ 52-3 เอาอะไรไปบ้าง?

เยเรมีย์ 52:17-23

สิ่งที่เนบูซาระดานนำไปยังบาบิโลน….

สิ่งต่าง ๆ ในพระวิหารคือ เสาทองสัมฤทธิ์  แท่น อ่างสาคร ไม่ได้ขนไปแบบนั้น แต่ถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
แล้วค่อยขนไป
ส่วน หม้อ พลั่ว กรรไกรตัดใส้ตะเกียง อ่าง ชามเครื่องหอม ภาชนะทองสัมฤทธิ์ที่ใช้พิธี  ก็เอาไปเป็นชิ้น ๆ
รวมทั้ง ชามอ่างเล็ก กระถางไฟ อ่าง  หม้อ  เชิงตะเกียง ชามเครื่องหอม และขันเครื่องดื่มบูชา

อะไรที่เป็นทองก็เอาไปเป็นทอง  อะไรที่เป็นเงินก็รวมกันเอาไปเป็นเงิน
utensils

 

สิ่งที่ไม่อาจชั่งได้เพราะมันใหญ่โต  มากเหลือเกินคือ เสาใหญ่สองต้น อ่างสาครหนึ่งใบ
วัวทองสัมฤทธิ์ 12 ตัวใต้อ่างนั้น  กับเชิงฐานต่าง ๆ
สิ่งเหล่านี้ เป็นการสร้างสมัยราชาซาโลมอน

Column_Proportions
เสาสูงต้นละ 8 เมตร  รอบวง 5.3 เมตร หนา 75 มิลลิเมตร แต่กลวง
บนเสาจะมีบัวคว่ำทองสัมฤทธิ์  บัวนั้นสูง 2.2 เมตร มีลาย มีลูกทับทิม เสาสองต้นเหมือนกัน
โดยข้าง ๆ มีลูกทับทิม 96 ลูก และบนลาย มีลูกทับทิม 100 ลูก

 

เยเรมีย์ 52-2 เผาพระวิหาร!

เยเรมีย์ 52:12-16

เดือนที่ 5 วันที่ 10 ซึ่งเป็นปีที่ 19  แห่งการครองราชย์ของเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน
ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ คือ เนบูซาระดาน ผู้รับใช้ของเนบูคัดเนสซาร์ ได้เข้าไปในนครเยรูซาเล็ม
templemai

สิ่งที่เขาทำก็คือ เผาพระวิหารของพระเจ้า  ราชวัง และบ้านเรือนในนครนั้น
บ้านทุกหลังถูกเผาไม่เหลือ
แล้วกองทัพเคลเดียที่อยู่กับผู้บัญชาการนั้น ก็ได้พังกำแพงนครเยรูซาเล็ม
เนบูซาระดาน ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ก็ได้กวาดเหล่าคนยากจนมาก
พร้อมกับคนที่เคยถูกทิ้งเอาไว้ รวมทั้งคนที่เคยหลบหนีไปเข้าข้างกษัตริย์แห่งบาบิโลน
พร้อมกับช่างฝีมือ  ทั้งหมดนี้ เขาเอาไปเป็นเชลย

แต่เนบูซาระดาน ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ทิ้งคนที่ยากจนที่สุด

เอาไว้เป็นคนทำสวนองุ่น และทำไร่ ทำนา

เยเรมีย์ 40-1 การเลือกของเยเรมีย์

เยเรมีย์ 40:1-6

พระดำรัสของพระเจ้ามายังเยเรมีย์หลังจากที่เนบู-ซาระดานซึ่งเป็นผู้บัญชากองทหารรักษาพระองค์
ยอมให้เขาออกมาจากรามาห์ ตอนที่เขาตรวนเขาด้วยโซ่
พร้อมกับเหล่าเชลยจากนครเยรูซาเล็ม และยูดาห์ ที่ถูกพามายังบาบิโลน

ผู้บัญชากองทหารรักษาพระองค์ นำเยเรมีย์เข้ามาและกล่าวว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านได้ทรงประกาศความหายนะให้กับที่นี้
พระองค์ทรงให้มันเกิดขึ้นจริง และพระองค์ทรงทำอย่างที่ตรัสไว้่
ทั้งนี้เป็นเพราะพวกท่านได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และไม่ได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์
สิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นกับพวกท่าน
บัดนี้ ดูเถอะ  ข้าจะปล่อยไม่ตรวนมือท่านไว้อีกต่อไป
หากท่านคิดว่าควรจะไปบาบิโลนกับข้า  ก็ไปได้
และข้าจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
แต่หากท่านเห็นว่าเป็นการผิดที่จะไปบาบิโลน
ก็ไ่ม่ต้องมา
ขอให้ท่านมองแผ่นดินตรงหน้าท่าน
ให้ท่านไปในที่ ๆ ท่านเห็นสมควรว่าดีและถูกต้อง
หากท่านจะอยู่ที่นี่  ก็ขอให้กลับไปหาเกดาลิยาห์ลูกชายอาหิคัมลูกชายชาฟาน
ราชาแห่งบาบิโลนได้แต่ตั้งท่านนี้ให้เป็นผู้ปกครองเมืองต่าง ๆ ในแผ่นดินยูดาห์
ขอให้ท่านไปอยู่กับเขาท่ามกลางประชาชนที่เหลือ
หรือว่า ท่านจะไปไหนก็ได้ตามใจท่าน

 

แล้วผู้บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์ก็ได้ให้เสบียงอาหาร และของกำนัลแก่เยเรมีย์
จากนั้น เยเรมีย์จึงกลับไปหาเกดาลิยาห์ลูกชายอาหิคัมที่มิสปาห์
เยเรมีย์พักอยู่ท่ามกลางประชาชนที่เหลืออยู่บนแผ่นดิน