21 กันยายน 2018 มาถึงแล้ว

ในเมื่อเราขับผีด้วยนิ้วของพระเจ้า

อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงพวกเจ้าแล้ว

ถอดความจากลูกา 11:20

MobileLuke11-19_22