9 สิงหาคม 2017 มุ่งสู่อนาคต

แต่สิ่งที่ข้าทำคือ ลืมสิ่งที่ผ่านมา และมุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่อยู่ข้างหน้า

ถอดความจาก ฟีลิปปี 3:13

php-3-12-13Daily2017_8_9-2