13 พฤษภาคม 2013 ไม่มีใครนอกจากพระเยซู

 พระเยซูผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ
ทรงเป็นผู้แรกที่ฟื้นจากตาย
และผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลก

ถอดความจาก วิวรณ์ 1:5

 

 

 

 

เพลงชุดนี้ คำไม่ยาก ยากที่จังหวะ และทำนองครับ

Who’s the one who is here today
Leadin’ everybody to the heavenly way?
I say no, nobody
Nobody, nobody
Nobody, nobody, no, no
Now who’s the one really knows my mind?
Knows the many complicated problems I find?
I say no, nobody
Nobody, nobody
Nobody, nobody, no, no
I say no, nobody
Nobody, nobody
Nobody, nobody,
No one but
Chorus:
Jesus
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus
Jesus
Who’s the one is who is on the throne
Every living creature will His glory be shown?
I say no, nobody
Nobody, nobody
Nobody, nobody, no, no
I say no, nobody
Nobody, nobody
Nobody, nobody
No one but
Jesus
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus
Jesus
No, no, no, no nobody
No, no, no, nobody like Him
No, no, no, no nobody
No, no, no, no nobody
No, no, no, no nobody
No, no, no, nobody like Him
No one like Jesus
Who’s the one who has walked the earth
Showing everybody what the spirit is worth?
I say no, nobody
Nobody, nobody
Nobody, nobody, no, no
I say no, nobody
Nobody, nobody
Nobody, nobody, no, no
Though He lived in the distant past
Everything He taught us through the Bible will last
I say no, nobody
Nobody, nobody
Nobody, nobody
No one but
Chorus
Bridge:
Who’s the one who’s here today
Leadin’ everybody to the heavenly way?
I say no, nobody
Nobody, nobody
Nobody, nobody, no, no
No one, none else, nobody
No, no, no, no
Jesus