30 สิงหาคม 2015 ไม่ลืมพระเจ้า

พระคำของพระองค์….. ล้ำค่ากว่าทองคำ  ยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์ 

หวานกว่าน้ำผึ้ง   ยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดลงมาจากรวง 

ถอดความจาก สดุดี 19:10