29 เมษายน 2013 พระผู้สร้าง

—เราสร้างแผ่นดินโลก 

—และเนรมิตมนุษย์บนนั้น

—เราเอง  มือของเราขึงฟ้าสวรรค์

—และเราบัญชาดวงดาวทั้งสิ้นของมัน

—อิสยาห์ 45:12

 

 

ฟังเพลงจีนนมัสการพระเจ้านะวันนี้

22 เมษายน 2013

เราเป็นต้น และเป็นปลาย นอกจากเราแล้ว…ไม่มีพระเจ้าอื่น

ถอดความจาก อิสยาห์ 44:6

1 เมษายน 2013 ผู้เลี้ยงที่ทรงรัก

พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์เหมือนกับผู้เลี้ยง

และจะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในอ้อมกอดของพระองค์ 

พระองค์จะทรงอุ้มมันไว้ในทรวง และนำตัวที่มีลูกอ่อนไป    

ถอดความจาก อิสยาห์ 40:11

ฟังเพลงนี้ซิ ….ผู้เลี้ยงที่ทรงรัก