เยเรมีย์ 4-1 ทรงเรียกให้กลับใจ

เยเรมีย์ 4:1-4

“โออิสราเอล หากเจ้าจะกลับมาหาเรา เจ้าก็จงกลับมาเสียที”พระเจ้าตรัส
“ถ้าเจ้าเอาสิ่งที่น่าชังออกไปให้พ้นเรา และไม่เตลิดไปจากเราอีกต่อไป
และหากเจ้าสาบานในความจริง ในความยุติธรรม และในความเที่ยงธรรมว่า
.. ตราบเท่าที่พระเป็นเจ้ายังทรงดำรงอยู่ ..
แล้วประชาชาติทั้งหลายต่างจะให้พรกันและกันในพระนามของพระองค์
และพวกเขาก็จะยกย่องพระองค์”

Je4-1
เพราะพระเป็นเจ้าตรัสแก่คนแห่งยูดาห์ และคนชาวเยรูซาเล็มว่า
“ให้เจ้าทุบดินที่ไถไว้จนแตก และอย่าหว่านเมล็ดพืชลงกลางหนาม
บุรุษแห่งยูดาห์ และชาวเมืองเยรูซาเล็มเอ๋ย
จงเข้าสุหนัตถวายแด่พระเจ้า จงตัดหนังปลายหัวใจของเจ้า
มิฉะนั้น ความกริ้วของเราจะระเบิดออกมาอย่างไฟ
และเผาไหม้ลามไปโดยที่ไม่มีใครจะดับได้
เป็นเพราะความชั่วแห่งพฤติกรรมทั้งหลายของเจ้า

2 เมษายน 2013 อีกคนที่เขียนพระคัมภีร์

ก่อนที่เจ้าคลอดออกจากครรภ์มารดา

เราก็ได้กำหนดเจ้าไว้

เราแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้กล่าวคำของเราแก่ชนชาติทั้งหลาย

ถอดความจาก เยเรมีย์ 1:5
Daily2013_4_2ท่านเยเรมีห์  เป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้าโดยตรงจากพระองค์

พระเจ้าทรงเลือกเขาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่

เมื่อเกิดมา แม้เขาจะอ้างว่า เขายังเป็นเด็ก

แต่พระเจ้าทรงใช้ให้เขาไปหาทุกคนที่พระองค์ทรงใช้ไป

พวกนั้นจะฟังเขาพูดหรือไม่ … เขาไม่ต้องกังวล

จะจับไปทรมาน หรือโยนลงบ่อ …. ไม่ต้องกังวล

พระเจ้าทรงมีวิธีการที่จะช่วยเขา

หน้าที่ของเขาคือ กล่าวคำของพระเจ้าให้ประชาชนได้กลับใจใหม่

และยิ่งกว่านั้น เยเรมีย์ก็ได้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ  ไว้

ทำให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงห่วงใยคนของพระองค์มากเพียงใด