29 เมษายน 2019 คนเช่าสวนจอมโกง

เจ้าของสวนใช้อีกคนไปเป็นคนที่สาม

แต่คนเช่าสวนก็ทำร้ายจนบาดเจ็บ  และไล่กลับไปเหมือนเดิม

ถอดความจาก ลูกา 20:11-12

Lukemobile20v11-12

5 เมษายน 2019 เจ้านาย 10 มินา

เมื่อท่านได้รับอำนาจการปกครองมาแล้ว

ท่านก็เรียกบ่าวทั้งหมดที่ได้มอบเงินไว้ให้ มาพร้อมหน้า

ถอดความจาก ลูกา 19:14-15

 

MobileLuke19v14-15

4 เมษายน 2019 ให้ความไว้วางใจ

เขาเรียกบ่าวมา 10 คน มอบเงินให้ 10 มินา

สั่งให้พวกเขาใช้เงินให้เกิดผลจนกว่า

เขาจะกลับมา

ถอดความจากลูกา 19:13

MobileLuke19v11-13

6 มีนาคม 2019 จริงจัง

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตา ต่อคนบาปอย่างข้าพเจ้าด้วย”

ถอดความจาก ลูกา 18:13

LukeMobile18v13

5 มีนาคม 2019 ฉันดีกว่าใคร

ฟาริสียืนนึกในใจว่า “พระเจ้าข้า

ขอบคุณพระองค์ที่ข้าไม่เหมือนคนอื่น

ที่เป็นคนโลภ คนอธรรม ล่วงประเวณี

ถอดความจากลูกา 18:11

LukeMobile18v11-12

4 มีนาคม 2019 อุปมาสำหรับทุกคน

พระเยซูทรงเล่าเรื่องอุปมา ให้ศิษย์ฟังอีกเรื่อง

เป็นอุปมาสอนใจ คนที่คิดว่าตนเองดีและดูหมิ่นคนอื่น

ถอดความจาก ลูกา 18:9

LukeMobile18v9-10

28 กุมภาพันธ์ 2019 คำถามที่ต้องตอบ

พระเจ้าจะไม่ทรงให้ความยุติธรรม

แก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้

ยามที่เขาร้องทูลต่อพระองค์

ทั้งวันและคืนอย่างนั้นหรือ?

ถอดความจาก ลูกา 18:6

LukeMobile18v6-7

25 กุมภาพันธ์ 2019 ทำดี อย่าท้อ

พระเยซูก็ทรงเล่าเรื่องอุปมาเรื่องหนึ่ง ให้รู้ว่า

ทุกคนควรเฝ้าอธิษฐานและไม่ท้อใจไปง่ายๆ

ถอดความจาก ลูกา 18:1

LukeMobile18v1-3

15 มกราคม 2019 คิดหาวิธี

ข้าต้องหาทางให้มีคนรับข้าเข้าทำงานเมื่อต้องตกงาน

ถอดความจาก ลูกา 16:4

mobile-Luke16v3-4

9 มกราคม 2019 คำขอของพ่อ

ได้ยินดังนั้นก็โกรธมาก ไม่ต้องการเข้าบ้าน

พ่อจึงออกมาและขอร้องให้เขาเข้าไป

ถอดความจากลูกา 15:28

MobileLuke15v25-28