5 มกราคม 2020 พระนามของพระองค์เท่านั้น

ในวันนั้นจะมี พระยาห์เวห์เพียงพระองค์เดียว

และพระนามของพระองค์เพียงผู้เดียว

ถอดความจากเศคาริยาห์ 14:9

 

One-Zech-14-9

 

เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น

และพระยาห์เวห์ จะทรงเป็นกษัตริย์ เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น ในวันนั้นจะมี พระยาห์เวห์เพียงพระองค์เดียว และพระนามของพระองค์เพียงผู้เดียว ถอดความจากเศคาริยาห์ 14:9

ท่านเศคาริยาห์กำลังคิดถึงวันแห่งความยิ่งใหญ่เมื่อพระเจ้าจะทรงรื้อฟื้นการปกครองของ พระองค์บนแผ่นดินโลกอย่างยิ่งใหญ่ เต็มด้วย อานุภาพ (สดุดี 93:1) วันนั้นเป็นการตอบคำ อธิษฐานของพระเยซูที่ว่า “ขอให้แผ่นดินของ พระองค์มาตั้งอยู่” อีกประการหนึ่ง เราต้องไม่ ลืมว่า พระยาห์เวห์องค์นี้กับพระเยซูคริสต์ คือ พระเจ้าองค์เดียวกัน!

สรุปย่อ เศคาริยาห์

หนึ่งในสามเราจะเอาไปใส่ในไฟ
เราจะถลุงเขาเหมือนถลุงเงิน
และทดสอบพวกเขาเหมือนทดสอบทองคำ

ถอดความจาก เศคาริยาห์ 13:939-Zechariah-THAI

บทสรุปย่อ  เศคาริยาห์

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

20 พฤศจิกายน 2017 บทเพลงของพ่อ

เพื่อให้ความสว่างแก่คนที่นั่งในความมืด

ใต้เงาแห่งความตาย

เพื่อนำเท้าของเราไปสู่ทางแห่งสันติสุข

ถอดความจาก ลูกา 1:79

Luke1 73-79

17 พฤศจิกายน 2017 บทเพลงของพ่อ

ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล

เพราะว่า พระองค์ทรงมาเยี่ยม และทรงไถ่คนของพระองค์ 

ถอดความจากลูกา 1:68

Luke1 67-72

 

15 พฤศจิกายน 2017 พูดได้แล้ว!

ทันใด ปากของเศคาริยาห์ก็เปิด ลิ้นหายติดขัด

เขาเริ่มสรรเสริญพระเจ้า 

ถอดความจาก ลูกา 1:64

Luke1 63-64

23 ตุลาคม 2017 ไม่อายแล้ว

ถ้าพระเจ้าทรงเมตตาเอลีซาเบธ ผู้หญิงที่ทุกข์ทน หัวใจปวดร้าวมานาน

พระเจ้าก็ทรงเมตตาเราเช่นกัน….

วันที่พระเจ้าทรงมองฉัน  ก็ทรงทำอย่างนี้ให้

เพื่อว่าฉันจะไม่ต้องอายใครๆ อีกต่อไป

ถอดความจาก ลูกา 1:25

luke1 24-25

16 ตุลาคม 2017 คนที่พระเจ้าพอพระทัย

อีกไม่นาน จะถึงวันคล้ายวันที่พระเยซูบังเกิด  เรามาทบทวนเรื่องราวของการบังเกิดนั้นกัน

เริ่มจาก ลูกา บทที่ 1

ทั้งสองเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย ไม่มีที่ติ

ถอดความจากลูกา 1:6

Lu1 5

Lu1 6-9