23 ตุลาคม 2017 ไม่อายแล้ว

ถ้าพระเจ้าทรงเมตตาเอลีซาเบธ ผู้หญิงที่ทุกข์ทน หัวใจปวดร้าวมานาน

พระเจ้าก็ทรงเมตตาเราเช่นกัน….

วันที่พระเจ้าทรงมองฉัน  ก็ทรงทำอย่างนี้ให้

เพื่อว่าฉันจะไม่ต้องอายใครๆ อีกต่อไป

ถอดความจาก ลูกา 1:25

luke1 24-25

16 ตุลาคม 2017 คนที่พระเจ้าพอพระทัย

อีกไม่นาน จะถึงวันคล้ายวันที่พระเยซูบังเกิด  เรามาทบทวนเรื่องราวของการบังเกิดนั้นกัน

เริ่มจาก ลูกา บทที่ 1

ทั้งสองเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย ไม่มีที่ติ

ถอดความจากลูกา 1:6

Lu1 5

Lu1 6-9