สรุปย่อเอสรา เนหะมีย์

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ 

ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ น่ายำเกรง

ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งรัก ต่อเหล่าผู้ที่รักและเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์

ถอดความจาก เนหะมีย์ 1:5


15-Ezra-Nehemiah-Thai

บทสรุปย่อ เอสราและเนหะมีย์
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

10 พฤษภาคม 2013 ธรรมาจารย์นักเขียน

เอสราผู้นี้มาจากบาบิโลน  เป็นธรรมาจารย์เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติของโมเสส
…. พระราชาประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอ 

เพราะว่า พระหัตถ์ของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน

ถอดความจาก เอสรา 7:6

Daily2013_5_10-1

อีกท่านหนึ่งที่เขียนพระธรรมเอสรา คือ ท่านเอสรา

เป็นธรรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษ   พระสติปัญญาของพระเจ้าอยู่กับท่าน

และคอยสอนให้ประชาชนรู้จักพระวจนะของพระเจ้า

Daily2013_5_10-2

ยิ่งกว่านั้นท่านเอสรายังเตรียมของสำหรับการสร้างพระวิหาร

และช่วยดูแลการสร้างพระวิหารหลังจากที่อิสราเอลกลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลนด้วย

พระราชาอารทาเซอร์ซีสทรงหนุนหลังเขาอย่างเต็มที่

พระองค์ตรัสว่า “สิ่งใดที่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงบัญชา

ก็ให้ทำอย่างเต็มขนาดสำหรับพระวิหารของพระองค์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ….