17 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าเฮโรด

เฮโรดดึใจมากที่ได้เจอพระเยซู

เพราะเขาได้ยินชื่อเสียงของพระองค์มานานแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 23:8

Luke23-mobile-v6-8

4 มกราคม 2018

ในปีที่สิบห้า ของรัชกาล ทิเบริอัสซีซาร์

ลูกา 3:1
luke3 1M

16 ตุลาคม 2017 คนที่พระเจ้าพอพระทัย

อีกไม่นาน จะถึงวันคล้ายวันที่พระเยซูบังเกิด  เรามาทบทวนเรื่องราวของการบังเกิดนั้นกัน

เริ่มจาก ลูกา บทที่ 1

ทั้งสองเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย ไม่มีที่ติ

ถอดความจากลูกา 1:6

Lu1 5

Lu1 6-9