25 กรกฎาคม 2019 สู่แดนประหาร

คนมากมายติดตามพระองค์

ทั้งเหล่าผู้หญิงที่ร้องไห้เสียงดังตามไปด้วย

ถอดความจาก ลูกา 23:26-27

Luke23-mobile-v26-27

18 ธันวาคม 2018 ชัง กลับดีกว่า

ถ้าผู้ใดมาหาเรา แต่ไม่ชังพ่อ แม่ ภรรยา ลูก พี่น้อง หรือแม้แต่ชีวิตตัวเอง

คนนั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้

ถอดความจาก ลูกา 14:25

mobile-Luke-14-25-27