แตกทั้งสองอาณาจักร!

อิสราเอลทางเหนือ และยูดาห์ทางใต้  ทั้งสองอาณาจักรที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกันสมัยราชาซาอูลดาวิดและซาโลมอนนั้น ต้องจบลงด้วยการเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจในโลกโบราณ ทางเหนือไปอยู่กับอัสซีเรีย  และทางใต้ไปเป็นเชลยในบาบิโลน

แต่เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับทั้งสองแผ่นดิน มีการบอกล่วงหน้ามาแล้ว  มีคนเตือนแล้ว  พระเจ้าทรงส่งคนมาเตือนหลายต่อหลายครั้ง   บางครั้งพระราชาก็ทรงฟังและทำตาม  แต่พระราชาบางองค์ก็ไม่ใส่พระทัย

ในวันท้าย ๆ ก่อนที่นครเยรูซาเล็มจะแตก คนของพระเจ้าหรือผู้กล่าวคำของพระเจ้าก็ได้มาหาพระราชา  แต่ไม่มีใครฟังเขาเลย
คนของพระเจ้าเหล่านี้ หลายคนต้องลำบากยากเข็ญ ต้องอยู่อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ ดังเช่นท่านเอลียาห์

พระเจ้าทรงให้มีคนของพระองค์คอยดูแลประชาชนให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุข  ด้วยการมีชีวิตที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า  และพระพรของพระองค์ก็จะลงมาเหนือเขา  เขาก็จะมีความเจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง  จนเมื่อไรพวกเขาละทิ้งพระองค์ไป… ทำสิ่งที่โหดร้ายต่อกัน สิ่งเลวร้ายก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขา

หากเราจะมาทบทวนกันสักนิด เพื่อน ๆ ก็จะเห็นภาพง่าย ๆ อย่างนี้คือ

หากแต่ว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างที่พวกเขายังมีความสุขในแผ่นดินนั้น    เรายังไม่ได้เล่าว่า พระเจ้าทรงทำอะไรกับเขาบ้าง  พระองค์ทรงมีความรู้สึกอย่างไรกับพวกเขา    เหล่าคนที่จิตใจดื้อดึง และช่างเยาะเย้ย

เราจะเห็นภาพเหตุการณ์ชัดเจนขึ้น เมื่อเราได้เข้าไปฟังว่า พระเจ้าตรัสอย่างไรกับพวกเขา