เพลงคร่ำครวญ 3-1 ทุกข์แสนสาหัส

เพลงคร่ำครวญ 3:1-15

อาเลฟ พยัญชนะตัวที่ 1

ข้าเป็นคนที่ได้เห็นความทุกข์ยากภายใต้แส้แห่งพระพิโรธของพระองค์
พระองค์ทรงขับและนำข้าเข้าไปสู่ความมืด ไม่มีความสว่าง
แท้จริงแล้ว พระองค์ทรงหันพระหัตถ์ของพระองค์สู้ข้าทั้งวันทั้งคืน

เบท พยัญชนะตัวที่ 2

พระองค์ทรงทำให้เนื้อและหนังของข้าเหี่ยวแห้งไป
พระองค์ทรงหักกระดูกของข้า
พระองค์ทรงล้อมข้าและรุมข้าด้วยความขมขื่นและความทุกข์ทรมาน
พระองค์ทรงทำให้ข้าต้องอยู่ในความมืด
เหมือนคนที่ตายนานแล้ว

 กิเมล พยัญชนะตัวที่ 3

พระองค์ทรงตั้งกำแพงกั้นไว้เพื่อไม่ให้ข้าหนีไปได้
ทรงทำให้โซ่ตรวนของข้าหนัก
แม้ว่าข้าจะร้องทูลขอความช่วยเหลือ
แต่พระองค์ก็ปิดคำอธิษฐานของข้า
ทรงใช้หินปิดกั้นทางของข้า
ทรงทำให้ทางของข้าคดเคี้ยวไป

grizzlymee

ดาเลท พยัญชนะตัวที่ 4
พระองค์ทรงเป็นเหมือนหมีคอยซุ่มรอข้าอยู่
เป็นเหมือนสิงโตแอบซ่อนอยู่
พระองค์ทรงหันทางของข้าและฉีกข้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ทรงทำให้ข้าไม่เหลืออะไรเลย
ทรงโก่งคันธนู และเอาข้าเป็นเป้า

เฮ พยัญชนะตัวที่ 5
พระองค์ทรงยิงธนูเข้าไปถึงตับไตของข้า
ข้ากลายเป็นที่เยาะเย้ยของผู้คน
เป็นเพลงเหยียดหยันของพวกเขาทั้งวี่ทั้งวัน
พระองค์ทรงทำให้ข้าขมขื่นเต็มที่
ทำให้ข้าเต็มกลืนด้วยบอระเพ็ด