ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

คลิกได้เลย!ปฐมกาล

แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด

ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า ปฐมกาล ก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ฉบับเต็ม

 

Screen Shot 2019-05-16 at 1.42.24 PM

 

21 สิงหาคม 2017 ยุคโลทกับโนอาห์

พอวันที่โลทออกจากเมืองโสโดม ไฟและกำมะถัน จากฟ้า

เทโถมลงมาผลาญพวกเขาสิ้น

ถอดความจากลูกา 17:29

ก่อนหน้านี้ พระเยซูทรงเล่าถึงยุคของโนอาห์ที่คนสนใจแต่ทำบาป ความพินาศก็มาถึงเขา

พอถึงยุคของโลท เหตุการณ์ทำนองเดียวกันก็เกิดขึ้น

พระองค์ทรงเตือนอะไรสำหรับยุคของเรา?

Luke17-28

15 สิงหาคม 2017 เหตุการณ์แบบเดียวกัน

เหตุการณ์ต่าง ๆ เคยเกิดขึ้นในยุคของโนอาห์อย่างไร

ก็จะเกิดเหมือนกันในยุคของบุตรมนุษย์

ถอดความจาก ลูกา 17:26

พระเยซูทรงอธิบายความว่า ในวันที่พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งนั้น สภาพของโลกเป็นอย่างไร

Luke17-26-27