1 มีนาคม 2018

เราพอใจสิ จงหายเถิด

ถอดความจาก ลูกา 5:13

Luke5-12-13