อิสยาห์ 23-2

อิสยาห์ 23:10-17

ลูกสาวแห่งทารชิชเอ๋ย จงไปให้ทั่วแผ่นดินเหมือนอย่างแม่น้ำไนล์  เพราะตอนนี้ ไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ แล้ว
พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์เหนือทะเล  บรรดาอาณาจักรทั้งหลายสั่นคลอนเพราะพระเจ้า

พระเจ้าทรงบัญชาเรื่องคานาอัน คือให้ทำลายป้อมปราการของมัน
และพระองค์ตรัสว่า  “เจ้าจะไม่ได้สนุกสนานต่อไปแล้ว โอธิดาแห่งไซดอน เจ้าผู้ถูกกดขี่ ลุกขึ้นเถอะ จงลุกขึ้นข้ามไปยังไซปรัส ถึงไปที่นั่นแล้ว เจ้าก็ยังจะไม่ได้พัก “

ดูเถิด  ดินแดนของคนเคลเดีย   ตอนนี้เป็นประชากรที่ไม่มีใครสนใจ  อัสซีเรียได้ทำให้มันกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า  พวกเขาก่อหอของเขาขึ้น และทำลายราชวังทั้งหลาย   มันกลายเป็นซากปรักหักพัง

จงคร่ำครวญ  เรือสินค้าแห่งทารชิช  ป้อมปราการของเจ้าถูกทำลายสิ้น

ในวันนั้น ไทระจะถูกลืม 70 ปี  เป็นช่วงการปกครองของกษัตริย์องค์หนึ่ง และเมื่อจบเจ็ดสิบปีนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับไทระ ก็เหมือนบทเพลงของหญิงโสเภณีIs23sopaeni

บรรยากาศของไทระ ไซดอน

หยิบพิณขึ้นมา และเดินไปตามถนนในเมือง… หญิงโสเภณีที่ถูกลืม

ให้เจ้าเล่นเพลงหวาน  ร้องเพลงหลายเพลง  เพื่อว่า เขาจะได้จำเจ้าได้

ปลายเจ็ดสิบปี พระเจ้าจะทรงเยี่ยมไทระ  และเมืองนั้นจะกลับไปรับจ้างอีกครั้ง และจะขายตัวให้กับบรรดาอาณาจักรบนผืนพิภพ

แต่สินค้าและค่าจ้างของไทระ จะกลายเป็นของบริสุทธิ์ต่อพระเจ้า  จะไม่มีการเก็บหรือสะสมไว้   แต่สินค้าของมันจะทำให้มีอาหารและเสื้อผ้าเหลือเฟือสำหรับคนที่อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า

อ่านเรื่องตั้งแต่ต้น  ทำให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยจริง ๆ   ทุก ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติ หรือคนของพระเจ้า ต่างได้ทำผิดต่อพระองค์   และพระเจ้าทรงลงโทษพวกเขา  โดยที่ทรงบอกพวกเขาล่วงหน้า 

แสดงว่า พระเจ้ายังทรงเมตตา  พอพระทัยที่จะเห็นพวกเขากลับใจ   แต่เท่าที่เราอ่านมาก็ไม่มีใครกลับใจ

ในช่วงเวลาของท่านอิสยาห์  เมืองไทระถูกโจมตีจากอัสซีเรีย(ปี 705,679 กคศ.)  บาบิโลน(ปี  585 กคศ. )และในเวลาต่อมาปี 332 กคศ.  อเล็กซานเดอร์มหาราชก็มาตีไทระแตกแบบไม่เหลือ เหมือนกับกวาดเมืองลงไปในทะเล  ไม่มีใครอาศัยในนั้นได้

ที่แปลกในบทความนี้คือ  ตอนท้าย ๆ  …. ที่ว่าไทระเป็นโสเภณีนั้น หมายความว่า ทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินมา  แต่แล้วพวกเขาก็กลับกันเงินนั้นไว้เพื่อให้กับคนของพระเจ้า  ซึ่ง….ในสมัยโมเสส ห้ามเด็ดขาด  

ดังนั้นความเห็นของหลายท่านคือ   ข้อนี้คำว่า ไทระ มีความหมายเหนือไปจากไทระเอง  แต่หมายถึงคนทั้งโลกที่ไม่รู้จักพระองค์พระเจ้าจะทรงให้พวกเขากลับใจ  ให้คนทั้งโลกที่ได้ทำผิดต่อพระเจ้ามีโอกาสกลับมาหาพระองค์  และทุกวันนี้ ก็มีคนมากมายที่ไม่ใช่อิสราเอล หันกลับมานมัสการองค์พระเจ้าจริง ๆ 

อิสยาห์ 23-1

อิสยาห์ 23:1-9

มีข่าวสารจากแดนไซปรัสมาถึงเขา

จงนิ่งเสีย คนที่อยู่ริมฝั่งทะเล  พ่อค้าจากเมืองไซดอนเดินทางข้ามทะเลมา เอาสินค้ามาเติมให้เจ้ามากมาย
เจ้าเป็นพ่อค้าของชาติทั้งหลาย  เจ้าเดินทางในทะเล  รายได้ของเจ้าคือข้าวแห่งชิโหร์  เป็นของที่เก็บเกี่ยวได้จากลุ่มน้ำไนล์

แผนที่จาก sigmabooks.gr

ไซดอนเอ๋ย เจ้าผู้เป็นป้อมอันมั่นคงของทะเล  จงละอายใจเถิด  เพราะทะเลได้กล่าวว่า  “ข้าไม่เคยเจ็บท้อง และไม่เคยคลอดลูก  ข้าไม่ได้เลี้ยงดูคนหนุ่มสาวของเจ้า”

ไซดอนเป็นเหมือนเมืองพี่น้องของไทระ…

เมื่อมีรายงานมาถึงอียิปต์  พวกเขาจะเจ็บปวดเพราะรายงานเกี่ยวกับเมืองไทระ

ไทระเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรฟินิเชีย  มีท่าเรือใหญ่  เป็นเมืองที่มั่งคั่งและทำบาปผิดมากมาย    และอิสยาห์กำลังจะบอกว่า ไทระจะล่มสลายไปอย่างไร   อียิปต์ไม่สบายใจมากที่ไทระต้องมีปัญหา เพราะอียิปต์พึ่งพาเรือสินค้าของไทระมาโดยตลอด  

ข้ามไปที่ทารชิช  คร่ำครวญเถิด บรรดาผู้ที่อาศัยริมฝั่งทะเล
นี่หรือ เมื่อที่สนุกสนานของเจ้า  นครโบราณที่มีเท้าพาไปตั้งรกรากยังที่ไกล

อิสยาห์ชวนให้ไปตั้งรกรากใหม่ที่ทารชิช  เพราะการล่มสลายของไทระนั้นจะส่งผลให้กับทุกชาติที่เขาทำการค้าด้วย

ใครล่ะ ที่ทำอย่างนี้ต่อสู้กับเมืองไทระ?  เมืองที่มีมงกุฎมอบให้แก่พ่อค้าให้กลายเป็นเจ้าชาย  คนค้าขายก็กลายเป็นคนที่ใหญ่โตน่านับถือในโลก

ไทระเป็นเมืองที่เต็มด้วยคนโอหัง เขาคิดว่า เขาจะเป็นอะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้  

พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพนี่แหละ ทรงตั้งพระทัยไว้ เพื่อจะทำลายศักดิ์ศรีความเย่อหยิ่งพองตัว   พระองค์จะทรงดึงเกียรติของเหล่าคนที่โลกนับถือลง

อาโมส 1-2

อาโมส 1:9-13


 

เมืองต่าง ๆ รอบอิสราเอลยังมีคดีอีกหลายเมือง
ลองมองแผนที่ข้างล่างซิว่า เจอที่ไหนบ้าง