12 สิงหาคม 2019 บนไม้กางเขน

 คนที่รู้จักพระองค์ และผู้หญิงที่ตามมาจากกาลิลี

ยืนอยู่แต่ไกล มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น

ถอดความจาก ลูกา 23:49

Luke23-mobile-v48-49

6 สิงหาคม 2019 บนไม้กางเขน

แล้วโจรคนนั้นทูลว่า

“ท่านเยซู ขอทรงจำข้า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าแผ่นดินของพระองค์”

ถอดความจาก ลูกา 23:42

Luke23-mobile-v42-43

5 สิงหาคม 2019 บนไม้กางเขน

“เจ้าไม่กลัวพระเจ้ารึ? เจ้าถูก ลงโทษเหมือนกัน เราทั้งสองควรรับโทษ

แต่ท่านผู้นี้สิ ไม่ได้ทำผิดสิ่งใดเลย”

ถอดความจาก ลูกา 23:41

Luke23-mobile-v39-41