20 เมษายน 2017 ป้ายบนกางเขน

ปีลาตเขียนป้ายติดไว้ที่ไม้กางเขนว่า

เยซูแห่งนาซาเร็ธกษัตริย์ของยิว 

ถอดความจาก ยอห์น 19:19
john-19-19-20-Daily2017_4_20