8 พฤษภาคม 2017 ถ้ำใหม่

ในสวนนั้น มีถ้ำใหม่ที่ยังไม่เคยวางศพใครมาก่อน  

ถอดความจาก ยอห์น 19:41 john-19-41-42-Daily2017_5_8

20 เมษายน 2017 ป้ายบนกางเขน

ปีลาตเขียนป้ายติดไว้ที่ไม้กางเขนว่า

เยซูแห่งนาซาเร็ธกษัตริย์ของยิว 

ถอดความจาก ยอห์น 19:19
john-19-19-20-Daily2017_4_20