14 พฤษภาคม 2017 รอคอย

จิตใจของฉันรอคอยองค์เจ้านาย 

ยิ่งกว่าคนยามรอคอยเวลาอรุณรุ่ง 

ถอดความจาก สดุดี 130:6IMG_6736