Bubee Homepage
รักษาให้ดี
รักษาให้ดี

31  มีนาคม 2020   ให้ยึดมั่นในคำสอนที่ถูกต้องซึ่งเจ้าได้ยินจากข้าด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ จงรักษาสิ่งที่ล้ำค่าซึ่งเรามอบให้เจ้าโดยองค์พระวิญญาณ ซึ่งประทับในเรา ภอดความจาก  อ่านต่อ

ไม่ต้องอายเพราะเรื่องนี้
ไม่ต้องอายเพราะเรื่องนี้

25 มีนาคม 2020   ดังนั้น อย่าอายคำพยานถึงเรื่องพระผู้เป็นเจ้าของเรา อย่าอายเพราะตัวข้าที่เป็นนักโทษของพระองค์ แต่ให้แบกภาระเพื่อพระกิตติคุณ  อ่านต่อ

เป็นเรื่องที่ควรทำตาม
เป็นเรื่องที่ควรทำตาม

20  มีนาคม 2020 ข้าขอบคุณพระเจ้าผู้ที่ข้ารับใช้ด้วยจิตสำนึกบริสุทธิ์ ตามอย่างบรรพบุรุษของข้า ข้าระลึกถึงเจ้าเสมอยามที่ข้าอธิษฐานทั้งคืนวันเมื่อคิดถึงน้ำตาของเจ้า ข้าก็อยากมาหาเจ้านัก เพื่อว่าใจข้าจะเต็มด้วยความยินดี  อ่านต่อ