Bubee Homepage
5 สิงหาคม 2017 ร้องทูลทุกวัน
5 สิงหาคม 2017 ร้องทูลทุกวัน

ดวงตาของฉันพร่ามัวไปเพราะความโศกเศร้า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ฉันร้องทูลต่อพระองค์ทุกวัน  ฉันยกมือร้องขอต่อพระองค์  ถอดความจาก สดุดี 88:9    อ่านต่อ

31 กรกฎาคม 2017 เพื่อฉันจะเป็นคนใหม่

“ตามพระกรุณาคุณที่มากมายของพระเจ้า ขอทรงลบสิ่งที่ฉันได้ล่วงละเมิดพระองค์ ขอทรงล้างฉันให้สะอาดจากความชั่วของฉัน ขอทรงชำระฉันจากบาปของฉัน.” ถอดความจาก สดุดี 51:1- อ่านต่อ

29 กรกฎาคม 2017 รู้มาก่อน
29 กรกฎาคม  2017  รู้มาก่อน

เรารู้จักเจ้าก่อนที่เราได้สร้างเจ้าขึ้นมาในครรภ์ ก่อนที่เจ้าจะคลอดออกมา เราได้กำหนดตัวเจ้าไว้ ถอดความจาก เยเรมีย์  อ่านต่อ