Bubee Homepage
9 กันยายน 2018 สรุปย่อ เอสเธอร์

โมรเดคัยยิ่งใหญ่และเป็นที่นับถือมากในหมู่ชาวยิว เขาทำประโยชน์เพื่อพี่น้องร่วมชาติ  เป็นปากเสียงเพื่อสวัสดิภาพของชาวยิวทั้งสิ้น  ถอดความจากเอสเธอร์ 10:3   บทสรุปย่อ เอสเธอร์  อ่านต่อ

8 กันยายน 2018 สรุปย่อเอสรา เนหะมีย์
8 กันยายน  2018  สรุปย่อเอสรา เนหะมีย์

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์  ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ น่ายำเกรง ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งรัก ต่อเหล่าผู้ที่รักและเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ ถอดความจาก เนหะมีย์  อ่านต่อ