Bubee Homepage
สรุปย่อ ฮาบากุก
สรุปย่อ ฮาบากุก

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้า ทรงทำให้เท้าของข้าเป็นเหมือนเท้ากวาง ทรงช่วยให้ข้าขึ้นไปบนที่สูง ถอดความจาก ฮาบากุก 3:19   บทสรุปย่อ  อ่านต่อ

ฮาบากุก 3-3
ฮาบากุก 3-3

ฮาบากุก 3:17-19 ฮาบากุกยินดีในพระเจ้า?  เขารู้สึกอย่างนั้นได้อย่างไร ในเมื่อความแห้งแล้ง กันดารอยู่รอบด้าน ราวกับว่า เขากำลังเตรียมใจสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น  อ่านต่อ

ฮาบากุก 3-2
ฮาบากุก 3-2

ฮาบากุก 3:8-16 นี่เป็นภาพที่ฮาบากุกเห็นถึงวันแห่งความทุกข์ยากที่กำลังคืบคลานเข้ามา พระเจ้าข้า พระองค์ทรงโกรธแม่น้ำทั้งหลายหรือ?   พระองค์ทรงกริ้วต่อแม่น้ำ  หรือว่าทรงโกรธทะเล เมื่อพระองค์ทรงม้าของพระองค์  อ่านต่อ

ฮาบากุก 3-1
ฮาบากุก 3-1

ฮาบากุกกำลังอธิษฐาน แต่เป็นการอธิษฐานที่พวกเขาร้องไปด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ อ่านต่อ

ฮาบากุก 2-1
ฮาบากุก 2-1

ฮาบากุก 2:1-5   ฮาบากุกขึ้นไปอยู่บนกำแพงเมือง และรอคอยคำตอบจากพระเจ้า  เขาตั้งใจรอ  ตั้งใจฟัง ต้องการได้ยินเสียงของพระเจ้าตอบเขาตรง  อ่านต่อ