Bubee Homepage
เพลงคร่ำครวญ 5-2 ขออย่าทรงพิโรธตลอดไป
เพลงคร่ำครวญ  5-2  ขออย่าทรงพิโรธตลอดไป

บทเพลงคร่ำครวญ 5:12-22 เหล่าผู้ปกครองทั้งหลาย ก็ถูกมัดมือแขวนเอาไว้ ไม่มีใครสนใจจะนับถือพวกผู้ใหญ่ คนหนุ่มถูกบังคับให้โม่แป้ง เด็กชายทั้งหลายก็เดินโซเซแบกฟืนเป็นมัด ๆ  อ่านต่อ

เพลงคร่ำครวญ 5-1
เพลงคร่ำครวญ 5-1

เพลงคร่ำครวญ 5:1-11 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดระลึกถึงว่า มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราบ้าง ขอทรงดูความน่าอดสูของเรา มรดกของพวกเราถูกส่งไปให้คนแปลกหน้า  บ้านของเราถูกยื่นให้คนต่างชาติ เรากลายเป็นลูกกำพร้า   อ่านต่อ

เพลงคร่ำครวญ 4-2 อดโซ
เพลงคร่ำครวญ 4-2 อดโซ

เพลงคร่ำครวญ  4:7-11 ซายิน พยัญชนะตัวที่ 7 เหล่าเจ้าชายทั้งหลายก็บริสุทธิ์กว่าหิมะ ขาวกว่าน้ำนม ร่างกายของเขาเป็นประกายกว่าประการัง  อ่านต่อ